MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kerpiç ev

MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861301
Şehir : İzmir / Menemen
Semt-Mahalle : ÇAVUŞ MAH. / MENEMEN
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/30 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
48,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
10.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MENEMEN
İCRA DAİRESİ
2018/30 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi,Çavuş Mahallesi,908parsel sayılı taşınmaz borçlu adına 1/2hisse olarak kayıtlıdır. Taşınmaz dikdörtgene yakın şekilli olup düz bir topğrafyaya oturmaktadır. Köy merkezinde olduğundan tüm altyapılara haizdir.Parsel üzerinde 3 adet yapı mevcuttur. Batıdaki Tek katlı Kerpiç Ev: Yapı tek katlı olup brüt( duvarlar dahil) 44 m2,net 38 m2 kullanım alanına sahiptir. Yapı kerpiç malzeme ile yığma yapı strüktüründe inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı, beyaz boyalı, çatısı kiremit çatıdır. Bahçe kapısının solundaki yapıdır. Yapı 3A yapı sınıfında kabul edilmiş,yaşı ve yapı sınıfı göz önünde bulundurularak 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel uyarınca ( ekte bulabilirsiniz) %65 yıpranma düşülmüştür. Doğudaki Tek katlı Kerpiç Ev: Yapı tek katlı olup brüt( duvarlar dahil) 53 m2,net 45 m2 kullanım alanına sahiptir. Yapı kerpiç malzeme ile yığma yapı strük türünde inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı, beyaz boyalı, çatısı kiremit çatıdır. Parselin doğu sınırındaki yapıdır. Yapı 3A yapı sınıfında kabul edilmiş,yaşı ve yapı sınıfı göz önünde bulundurularak 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel uyarınca%65 yıpranma düşülmüştür. Doğudaki Yapının Betonarme Eki:Söz konusu ek tek katlı olup brüt ( duvarlar dahil) 32 m2,net 28 m2 kullanım alanına sahiptir.Parselin doğusundaki kerpiç ev ile içerden birleşik kullanımlıdır. Yapı betonarme yapıstrük türünde inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı, beyaz boyalı, çatısı kiremit çatıdır. Bahçe kapısının solundaki yapıdır. Yapı 3A yapı sınıfında kabul edilmiş,yaşı ve yapı sınıfı göz önünde bulundurularak 2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel uyarınca%20 yıpranma düşülmüştür.Yapıların sahibi tarafından mesken olarak kullanılmakta olduğu saptanmıştır. Yapıların 26/04/2018 tarih 30403 sayılı RG 'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı yapı Yapı yaklaşık birim Maliyetleri hakkında tebliğ uyarınca 3A Yapı sınıfında olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çavuş Mahallesi, 214 sokak, No: 1 Menemen/İZMİR
Yüzölçümü : 600,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 48.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görüldüğü gibidir.
1. Satış Günü : 13/11/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/12/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- Satış ilanı İİK 127. Maddesine göre : taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği ilan olunur.07/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR