SALİHLİ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kargir ev ve müştemilatı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805526
Şehir : Manisa / Salihli
Semt-Mahalle : GÖKEYÜP MAH. / SALİHLİ
: 290
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 22.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/2806 ESAS
Muhammen Bedeli
:
37900 TL
Birinci Satış Günü
:
10.07.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
07.08.2018 10:30
Satış Yeri
:
Salihli Yediemin Otoparkı-Yeşilyurt Mah. 906.Sok.No: 5/1 Bölge Trafik Arkası Festiva AVM Karşısı Salihli/MANİSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SALİHLİ 2. İCRA DAİRESİ
2016/2806 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili, Salihli ilçesi, Gökeyüp Mahallesi, 1718 nolu parselin tamamı; kargir ev ve müştemilatı cinsindeki taşınmaz 290 m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerine kısmi bodrum katlı, kiremit çatılı yığma tarzda inşa edilmiş ev ile ön cephede bulunan tek katlı tek odalı müştemilat bulunmaktadır. Taş duvarlı evin ön cephesinde demir camekanlı hayat bulunmaktadır. Fiili haciz anında kapalı olan evin iç özellikleri belirlenememiştir. Yaklaşık 70 m² kullanım alanına sahiptir. Evin önünde bulunan müştemilat saç eternet çatılı ve yığma blok duvarlı olarak yapılmış olup halen depo olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 20 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın etrafı yaklaşık 1 m yüksekliğinde taş malzemeden yapılmış bahçe duvarı ile çevrilidir. Avluya geniş demir kapıdan girilmektedir.
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Salihli Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 14/11/2016 tarih E.12688 sayılı yazısında; İmar planı içinde kalmakla beraber 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.Mad.hükümleri gereği yapılacak düzenleme işleminden sonra oluşacak imar parseli serbest nizam 2 kat imar izni olup mesken sahada kalmaktadır. Parselin arka bahçe çekme mesafesi h/2'dir, olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 37.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/07/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/08/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Salihli Yediemin Otoparkı-Yeşilyurt Mah. 906.Sok.No: 5/1 Bölge Trafik Arkası Festiva AVM Karşısı Salihli/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- ÖNEMLİ NOT:Hazırlanacak olan taşınmazın açık artırma ilanı ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilanın ilgililerine İİK 127. 128 Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2806 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/05/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR