TARSUS İCRA DAİRESİ

İcradan satılık dubleks ev

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834769
Şehir : Mersin / Tarsus
: 111
Banyo Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5078 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
291054 TL
Birinci Satış Günü
:
11.09.2018 12:00
İkinci Satış Günü
:
09.10.2018 12:00
Satış Yeri
:
Tarsus Adliyesi C Blok Zemin Katta yer alan İcra Müdürlüğümüz alanı içinde bulunan Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/5078 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Çamlıyayla İlçe, 203 Ada, 5 Parsel, NAMRUN Mahalle/Köy, Sinap Kalesi Mevkii, Satışa konu Mersin ili - Çamlıyayla ilçesi ? Namrun köyü, Sinap Kalesi (Sığır Yaylası) mevkii ve tapunun 203 ada / 5 nolu parseli olup, tapu kayıtlarına göre 985,00m2 alanlı arsa vasfındadır. Malik borçlu şirket adına tam paylıdır. Parsel üzerinde inşaat halinde 2 adet dubleks mesken ev vardır. Kat İrtifakları henüz kurulmamıştır. Kolay satılabilir özelliktedir. (Parsel içerisinde bulunan yapıların Çamlıyayla Belediyesinden alınma 04.04.2017 tarihli inşaat ruhsatları vardır?.
ARSANIN İMAR DURUMU ve ÖZELLİKLERİ :
Çamlıyayla Belediyesinin dosyaya sunduğu 20.06.2017 tarih ve 1106 sayılı imar durumu yazılarında, 1/1000 Ölçekli Onaylı İmar Planında ayrık nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir. TAKS: 0,10 ? KAKS: 0,20 dir. Parselin ön cephesi yol olup, geometrik olarak dikdörtgendir. Eğimsiz düz arazidir. Çevre parsellerde konut yapılaşmaları devam etmektedir. İlçe merkezine 6-km uzaklıktadır. Tarsus a 65-km mesafededir. Ulaşım sorunu yoktur. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır. Yaylalık, serin, manzaralı yerleşim yeridir. Genel olarak yazlık evlerin yoğunlukta olduğu bölgedir. Tercih edilen ve kolay satışı olan taşınmazın çevrede oluşan arsa alım-satım m2 rayiç fiyatı 140,00 TL'dır.
DUBLEKS EV (1) : Betonarme karkas yapı 2 katlı olup, zemin kat taban alanı 50,00m2 - birinci kat 61,00m2 dir. Dubleks yapı tarzında inşa edilmiştir. Zemin katta salon-mutfak-wc-balkon vardır. 1.katta 1 oda-mutfak-banyo wc beraber ve balkondan ibarettir. Sıvalı-boyalı, demir profil çatılı üzeri çinko kaplıdır. Yer döşemesi salon, mutfak ve odaların tamamı MDF Lam parkedir. Antre, balkon ve ıslak hacimlerin yerleri tamamen seramik kaplıdır. Islak hacimlerin duvar tavana kadar fayanslıdır. İç kapılar Amerikan panel kapı, pencereler renkli PVC doğramadır. Mutfak tezgahı MDF Lam olarak yapılmış, alt ve üst dolaplar ile tezgahın mermeri takılı değildir. Ayrıca binanın merdiven yüzey kaplaması yapılmamıştır. Bataryalar takılı değil, elektrik ve su bağlantısı yapılmamıştır. Natamam inşaat halindeki yapının tamamlanma oranı %90 dır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Maliyet Grubuna göre III-A Sınıfından olup inşaat m2 fiyatı 763,00 TL' dır.
DUBLEKS EV (2) : Betonarme karkas yapı 2 katlı olup, zemin kat taban alanı 50,00m2 - birinci kat 61,00m2 dir. Dubleks yapı tarzında inşa edilmiştir. Zemin katta salon-mutfak-wc-balkon vardır. 1.katta 1 oda-mutfak-banyo wc beraber ve balkondan ibarettir. Sıvalı-boyalı, demir profil çatılı üzeri çinko kaplıdır. Yer döşemesi salon, mutfak ve odaların tamamı yarım kalmıştır. Antre, balkon ve ıslak hacimlerin yerleri tamamen seramik kaplıdır. Islak hacimlerin duvar tavana kadar fayanslıdır. İç kapılar takılı değil, pencereler renkli PVC doğramadır. Mutfak tezgahı MDF Lam olarak yapılmış, alt ve üst dolaplar ile tezgahın mermeri takılı değildir. Ayrıca binanın merdiven yüzey kaplaması yapılmamıştır. Bataryalar takılı değil, elektrik ve su bağlantısı yapılmamıştır. Natamam inşaat halindeki yapının tamamlanma oranı %88 dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Maliyet Grubuna göre III-A Sınıfından olup inşaat m2 fiyatı 763,00 TLdır.
DEĞERLENDİRME
Dubleks Ev (1):(50+61) m2 x 763,00 TL/m2 x 0,90 = 76.224,00 TL
Dubleks Ev (2):(50+61) m2 x 763,00 TL/m2 x 0,88 = 74.530,00 TL
Arsa : 985,00 m2 x 140,00 TL/m2 = 137.900,00 TL
TOPLAM 288.654,00 TL
Zirai Ağaçlar 40 yaşlarında Ardıç ağacı : 3 adet x 800,00 TL/adet = 2.400,00 TL
Satışa esas BİNALAR+ARSA+ZİRAAT toplam bedeli : 288.564,00 + 2.400,00 = 291.054,00 TL (İki Yüz Doksan Bin Elli Dört Lira)
Adresi : Namrun Mah. 203 Ada 5 Parsel Sinap Kalesi MevkiiÇamlıyayla / MERSİN
Yüzölçümü : 985,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : İnşaat tarzı Çamlıyayla Belediyesinin 20.06.2017 tarih ve 1106 sayılı imar durumu yazılarında, 1/1000 Ölçekli Onaylı İmar Planında ayrık nizam 2 katlı konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 291.054,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.C. Ziraat Bankasının 30/11/2016 tarihli 30797 yevmiyeli İpoteği bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 11/09/2018 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 09/10/2018 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi C Blok Zemin Katta yer alan İcra Müdürlüğümüz alanı içinde bulunan Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5078 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR