BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daireler (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00789115
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
Oda Sayısı : 2+1
: 70
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 18.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/984 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
140000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.05.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
22.06.2018 11:00
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/984 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satışa ilişkin dosyada mevcut22/11//2017tarihli bilirkişi raporuna göre "
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ:

Satışa konu taşınmaz tapunun İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 14422 parsel sayıda kayıtlı ve Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mah. Mareşal Fevzi Çakmak 5. Sok. No:14 Paşam Apt. namlı ana taşınmazın 1. Kat (4) nolu dairesidir.Bahse konu 1. Kat (4) Bağ. Böl. Nolu dairenin mülkiyete esas projesi incelenmiş olup, dairenin Net: 70,59 m2 alanlı2oda + salon + antre + koridor + mutfak + banyo/tuvalet ve balkon kısımlarını ihtiva ettiği, daire giriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ve ısı camlıdır. Salon ve odalarda yerler parke kaplı, mutfak tezgah arkası mozaik fayans kaplı,evye ve tezgahlı, ahşap hazırdolaplı, banyoda ( ayaklı lavabo, klozet ve duşa kabinli)duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazırhalde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı vekombi/petek sistemli olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 5 normal katlı ve BAK tarzda inşa edildiği, demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar paladyen mermer kaplı, asansörlü, bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Mahmutbey Caddesine, Şirinevler Meydanına, E-5 Karayoluna, metrobüs, otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. ''denilmektedir.
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:
BahçelievlerBelediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.10.2017 tarih ve 19859 sayılı yazısında,“Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 13 pafta, 14422 parsel sayılı yerin;1/1000 ölçekli, 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon İmar PlanındaTicaret + Hizmet alanında kalmakta olup, KAKS:1,50 lejantına haizdir.” denilmektedir.
1. SIRADA SATILACAKTAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 14422 Parsel, 297,00 M² Yüzölçümlü, 75/816 Arsa Paylı, 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmazın Borçlu Nihat Cemil BİRCAN'aait 1/2 hissesi.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan: Yönetim Planı: 17/03/1989.
2-Eklenti: 2177639 Sistem Nolu, 1 Nolu Kömürlük.
1. Satış Günü : 25/05/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 22/06/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. SIRADA SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 14422 Parsel, 297,00 M² Yüzölçümlü, 75/816 Arsa Paylı, 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmazın Borçlu Ferhat ÇELİK'e ait 1/2 hissesi.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan: Yönetim Planı: 17/03/1989.
2-Eklenti: 2177639 Sistem Nolu, 1 Nolu Kömürlük.
1. Satış Günü : 25/05/2018 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 22/06/2018 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/984 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/03/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR