İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire hissesi

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862033
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : İSKENDERPAŞA MAH. / İSKENDERPAŞA
Oda Sayısı : 2+1
: 57
Banyo Sayısı : 1
Binadaki Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1560 ESAS
Muhammen Bedeli
:
150,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.10.2018 10:20
İkinci Satış Günü
:
30.11.2018 10:20
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/1560 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskender Paşa Mah. 1994 Ada, 9 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm ''MESKEN'' nitelikli taşınmazın 1/2 hissesi.

Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mah. 1994 Ada, 9 Parsel sayılı 78,40m2 alanlı taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Sofular Caddesi'ne yakın mesafedeki Hacı Salih Efendi Sokak üzerinde yer alan parselde Yıldız Apartmanı olarak kullanılan 45 kapı nolu yerde bitişik nizam yapılaşma halinde bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan ibaret betonarme karkas bir yapı bulunduğu, sokağın hemen karşı tarafında Kambur Mustafa Paşa Camii (Yayla Camii) nin yer aldığı, taşınmazın konum olarak, çok değerli bir mevkide yer aldığı ve mahalle genelinde ticari açıdan çok yoğun bir dinamizmin mevcut olduğu, özellikle son yıllarda Suriye'den, başka yabancı ülkelerden gelenlerin yoğun olarak ticaret/ikametgah olarak tercih ettiği bir bölge olduğu, Aksaray -Laleli'de ihracat anlamında bölgede ticari hareketliliğin fazla olduğu, kent merkezindeki her türlü ulaşım kolaylığına sahip konu yerde bu durumun gayrimenkul kiralama ve satış değerlerini yükselttiği ve serbest piyasa rayiçlerinin de buna göre belirlendiği bilinmektedir. Fatih Tapu Müdürlüğünde görevlendirme suretiyle onaylı projesi üzerinde inceleme yapıldığı, buna göre; Antre, salon, mutfak, iki yatak odası, ve banyo+wc'den ibaret olup, balkonla birlikte 57.20m2 net alana sahip olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : İskenderpaşa Mah. Hacı Salih Efendi Sokak No:45 D:3 Fatih/İSTANBUL

İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.09.2017 tarih ve 58278 Sayılı yazısı ile; "Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1994 ada, 9 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derece Koruma Bölgesinde, konut alanında kalmakta olup, H=15.50mt irtifa almaktadır." denildiği görülmektedir.

Kıymeti : 150.000,00 TL (1/2 hisse bedeli)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 30/10/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1560 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR