BİSMİL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

BİSMİL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942921
Şehir : Diyarbakır / Bismil
Oda Sayısı : 5+1
: 185
Bina Yaşı : 5-10 Arası
Bulunduğu Kat : 3
Isıtma : Kat Kaloriferi
Yayınlandığı Gazeteler

BİSMİL HABER 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/475 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
200,279 TL
Birinci Satış Günü
:
27.03.2019 15:20
İkinci Satış Günü
:
25.04.2019 15:20
Satış Yeri
:
BİSMİL İCRA DAİRESİ KALEMİ - BİSMİL/DİYARBAKIR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BİSMİL
İCRA DAİRESİ
2018/475 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Fatih Mah., Yüce Yer Mevkii, 401 Ada, 114 Parselde kayıtlı 4.112,28 m² Yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazda 60/3128 Arsa Paylı, Kat İrtifak Tesisli, B Blok, 3.Kat, 11 Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur. Dairemiz dosyasına sunulan 02/11/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Meskenin bürüt 185,00 m² alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Binanın ortalama 5 yaşında olduğu, asansörlü ve kaloriferli olduğu, binanın 4 daire üzerine inşa edildiği, dairenin antre bağlantılı 5 oda, mutfak, banyo, wc ve 3 tane balkon dağılımlı olduğu, dairenin duvarlarının plastik boyalı, mutfak eviye tezgahının granit, alt ve üst ahşap dolaplı, pencereler plastik doğrama, iç kapıların ahşap doğrama, dış kapının çelik olduğu, elektriği ve içme kullanma suyunun olduğu, toplu taşıma araçlarına ortalama 200 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın imar durumundan, yapı düzeninin ayrık nizam, TAKS oranın 0,3 ve KAKS oranının 1,75 ve Hmax:20,50 olduğu anlaşılmıştır."denilmektedir.
Kıymeti : 200.279,00 TL
KDV Oranı : %8 (KHK ile yapılan KDV indirimi 31/03/2019 tarihine kadar geçerli olduğundan, satışın ikinci satış gününe kalması ve KDV indiriminin uzatılmaması halinde ikinci satış gününde KDV oranı %18 olarak tahsil edilecektir. )
Kaydındaki Beyanlar: 1-Yönetim Planı : 11/02/2014
2-Vaziyet planında/mimari projede blok değişikliği yapılmıştır. (10/05/2017 Tarih ve 2756 Yevmiye )
1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : BİSMİL İCRA DAİRESİ KALEMİ - BİSMİL/DİYARBAKIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri kaydı ile artırmaya iştirak edecekleri, ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler nakit teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 34 0001 5001 5800 7300 5745 44 iban numaralı hesaba yatırmaları veya yanlarında nakit olarak bulundurmaları gerekmektedir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir( İcra İflas Kanununun 206.maddesi uyarınca İpotek dosyalarında satış bedeli ipotek alacağını karşılamazsa taşınmazın aynından doğan vergi borçları ödenmeyecektir ).
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir( T.C Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları ).
6-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/475 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR