BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876820
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / BAHÇELİEVLER
: 130
Bina Yaşı : 11-15 Arası
Bulunduğu Kat : 4
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/102 ESAS
Muhammen Bedeli
:
450000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 14:20
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 14:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2018/102 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 1116 Ada, 20 Parsel, 174,65 m2 Yüzölçümlü, 26/174 Arsa Paylı, 4. Kat, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri :Satışa ilişkin dosyada mevcut 25/05/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz;Tapunun İstanbul ili, Bahçelıevler ilçesi, Kocasinan MahaIlesİ,1116 ada, 20 parsel, 174.65 m2 yüzölçümlü, 26/174 arsa paylı taşınmaz nitelikli 4. Kat 6 (Altı) nolu meskenin hisse olarak tamamı niteliğinde, adres olarak Cumhuriyet Mah. Bereket Sk. 20 dış kapı no.İu bina adresinde yer almaktadır.Yerinde ve dosyada yapılan incelemede; Bereket caddesine cepheli konumda, bodrum kat+zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 3.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi İle İnşa edilmiş olan, 12 yılı geçkin ömre sahip, tasdikli projesine göre, bina ana girişinin de yer aldığı bodrum katında, zemin katında ve normal katlarında birer daire olmak üzere yedi daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 4.normal katında ve Bereket sokak cephesinde yer alan daire, girişte hol üzerinde salon ve balkonu olan kapalı mutfak, gece holünde 2 adet oda ve ebeveyn banyolu yatak odası, WC ve banyo ve onaylı mimari projesine göre arka cephesinde yer alan odadan geçilen 1 m. çıkmalı balkonun(9.90m. X İm.), yatak odası ve arka cephede kalan odaya dahil edildiği, iç ölçüleri itibariyle 130 m2 net alana sahip, ıslak hacim ve antre, mutfak, zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC mahallerinde duvarlar fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah üzerinde ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı olan dairede doğalgaz, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, kombi kalorifer ısıtmalıdır.Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında yer almakta olup ulaşım İmkanları elverişlidir.Satışa konu taşınmaz Kıbrıs ve Bağcılar caddesine yakın konumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde Hazım Ersu İlkokulu ve inşaat halindeki Yunus Emre Camisi mevcuttur. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bîr bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyasına sunulan Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.12.2016 tarih ve 99-26206 sayılı yazısına göreı Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 244DT4B pafta 1116 ada. 20 parsel sayılı yeç( 1/10(10 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uyguluma imar planında ikiz nizam 6 (altı) kat “KONUT’ alanında yapılaşmaya haiz olduğu, İmar işlem dosyasında yapılan tetkikte; 31.10.2005 tarih ve 08/44 no ile yapı ruhsatı tanzim edildiği, Mimari projesinde; 6 nolu bağımsız bölüm mesken net kullanım alanı 116 m2’ olduğu bildirilmiştir.
Beyan : Yönetim Planı-28/12/1990 tarihli
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/102 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR