BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873782
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH. / TOZKOPARAN
: 82
Bulunduğu Kat : 4
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 07.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/230 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
550000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.11.2018 11:10
İkinci Satış Günü
:
19.12.2018 11:10
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2018/230 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mah., Yeni Londra Asfaltı Üzeri Mevkii, 813 Ada, 756 Parsel, 3.171,00 m2 Yüzölçümlü, 6/370 Arsa Paylı, B Blok, 4. Kat, 19 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 16/04/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Güngören İlçesi, Abdurrahman Nafiz GÜRMAN Mahallesi, Turunçlu Sokak ile irtibatlı olup, 15 kapı numarası almakta olan B blok dahilinde yer almaktadır. Taşınmaz 3.171,00 m² miktarlı kat mülkiyeti tesisli Blok kargir apartman vasıflı ana taşınmazda kain 6/370 arsa paylı, B blok, 4. Normal kat, (19) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın yer aldığı yapı; Bodrum kat + Zemin kat + 4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. MahallindeTurunçlu Sokak (site içerisi) cephesinden, bodrum kattan girişli dükkan + konut binası, bodrum katta; bina girişi, mescid, kapıcı dairesi, sığınak, merdiven, asansör, dükkan (daireye çevrilmiş), zemin katta asansör, merdiven, 3 mesken, 1., 2., 3. Ve 4.normal katlarında 4 er mesken şeklinde 20 bağımsız bölümlü olarak realize edilmiştir. Binanın kat sahanlık ve basamakları karo mozaik+ dökme mozaik, dış cephesi mantolanmış granül sıva kaplı üzeri akrilik boyalı, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, asansör, doğalgaz tesisatı mevcuttur. Güngören tapu müdürlüğünde incelenen 06.08.1986 tarih, 86/152 sayılı kat mülkiyetine esas röleve mimari projesine göre 1 dükkan, 19 mesken nitelikli toplam 20 bağımsız bölümlüdür. Projesine göre mahallinde mutfak balkonu kapatılarak mutfağa katılmıştır. Taşınmazın katı ve kattaki konumu açısından yeri projesi ile uyumludur. Konu taşınmaz bodrum kattan giriş almakta olan binanın girişe göre sağ tarafında, ön cephede, 4.normal katında yer almaktadır. Projesine göre mesken iç mahalleri; antre, hol, banyo, wc, mutfak, 3 oda, 2 balkon, salon mahallerinden ibaret 82 m² net alanlı, 92 m² brüt alanlıdır. Mahallinde taşınmazın iç mahalleri projesi ile uyumlu vaziyette, mutfak balkonu kapatılarak mutfağa katılmış vaziyette, iç ölçüleri itibari ile toplam yaklaşık 82 m² net, 92 m² brüt alana sahiptir. Meskenin salon ve oda bölümlerinde zemin döşemeleri laminant parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları kartonpiyer + plastik boyalıdır. Islak hacimlerin tamamında yerler seramik, duvarlar tam olup tavanları plastik boyalıdır. Meskenin iç kapı doğramaları ahşap panel kapı, pencereleri ısıcamlı P.V.C. doğrama olup, dış kapısı çelik kapıdır. Klima + Doğalgaz kombi kalorifer tesisatlıdır. Çatı yalıtım problemi nedeni ile bazı odaların tavanında onarım ihtiyacı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarı ticaret + iskan sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. Bölgede benzer, 30-35 yıllık binalarda yer alan konutların birim m² değerleri 4.500TL/m² ile 6.000TL/m² aralığında değişmektedir." denilmektedir.
İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 23.02.2018 tarih, 12106 sayılı yazısında; Güngören İlçesi, A.Nafiz Gürman Mahallesi, Turunçlu Sokak, 69/1 pafta, 813 ada, 756 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Palnına göre; Kısmaen PARK alanında, kısmen de TİCARET+HİZMET+KONUT alanında kalmakta olup, KAKS:1,00, Hmaks:12,50m, (4 Kat) irtifada, ayrık nizam yapılaşma şartına haizdir. Bahse konu yerin dosyasında yapılan tetkikte 16/01/1989 tarih ve cilt no:4, sahife no:19, dosya no:152 sayı ile 2981 sayılı yasa kapsamında imar affından yapı kullanma izni (ruhsat+iskan) aldığı tespit edilmiştir. Dosyasında onaylı mimari (röleve) projesinde bağımsız bölüm numarası belirtilmediğinden net kullanım alanı ölçülememiştir.Denmiştir.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : %1
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
Beyan : YÖNETİM PLANI:22/11/1989
1. Satış Günü : 19/11/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 19/12/2018 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/230 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR