BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873741
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
: 82
Bulunduğu Kat : 4
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 07.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/152 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 13:50
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 13:50
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2017/152 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 8171 Parsel, 246,00 m2 Yüzölçümlü, 10/120 Arsa Paylı, 4. Kat, 10 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 03/04/2017 tarihli bilirkişi raporuna ve bilirkişi ek raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Göktuğ Sokakta, tapunun 8171 parsel numarasında kayıtlı ve Göktuğ Sokaktan 26 dış kapı numarası alan246,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 10/120 arsa paylı 4.kat (10) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, normal katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş olan ana binanın 4.normal katında yer alan daire, girişte antre üzerinde yatak odası, salon, antre devamında WC, mutfak, oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, 82m2 alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda ise sıhhi tesisat armatürleri mevcut, pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlı olup daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, kombi kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. Taşınmaza ait tasdikli mimari proje tarafımdan tetkik edilmiş ve 18.04.2017 tarihinde taşınmazın içerisine tekrar girilmek suretiyle değerlendirme yapılmış olup, bu değerlendirme neticesinde; Taşınmazın, tasdikli mimari projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle kullanım alanının 72,35m2 olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaza ait projede, cephede bulunan komşu parseldeki binaya bitişik kısımdaki döşeme boşluğunun, mahallinde boşluk olarak yapılmadığı, işbu alanın daire kullanım alanına dahil edildiği, bu itibarla daire net kullanım alanının 78,85m2, brüt alanının ise 82m2 olduğu tespit edilmiştir. Bahçelievler Belediye Başkanlığının 27.02.2017 tarihli yazısında da 10 nolu bağımsız bölümün alanının 82m2 olduğu bildirilmiştir." denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 27.02.2017 tarih, 3961 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 (altı) kat, ( ada yapılaşmasına göre bitişik ) “Konut” alanında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
Beyan : Y.PLANI: 18/07/1995
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/152 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR