BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00863253
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : SÜMER MAH. / ÇIRPICI
: 49
Bina Yaşı : 5-10 Arası
Bulunduğu Kat : 10
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/89 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
420,000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.11.2018 15:50
İkinci Satış Günü
:
06.12.2018 15:50
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2018/89 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mah., 2553 Ada, 21 Parsel, 15.792,73 m2 Yüzölçümlü, 66/78886 Arsa Paylı, C2 Blok, 10. Kat, 63 Nolu Bağımsız Bölüm, Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 06/07/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, Prof. Turan Güneş Caddesi C2 Blok Apt. No:140H Daire: 63 (iç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 15.792,73 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer geometrik şekillidir. Ana gayrimenkul blok nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında, birbirileriyle aynı teknik ve yapısal özelliklere sahip A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, C1, C2 isimli 13 bloktan oluşmaktadır. Satışa konu bağımsız bölümlerin yer aldığı; C2 blok, 2 bodrum + zemin + 14 normal katlı şekilde yaklaşık 8 yıl önce inşa edilmiştir. Bloğun dış cephesi akrilik esaslı malzeme ile boyalı, pencereleri ısıcamlı P.V.C. doğramadır. Bloğun girişi, katlar arasında irtibatı sağlayan merdiven basamakları, rıhtı kat sahanlıkları mermer kaplıdır. 2. ve 1. bodrum katı sığınak, teknik odaları, kapıcı dairesi ve depolar gibi ortak mahaller, 1. Bodrum katta 3 adet konut, zemin katında yerinde bina giriş ve 5 adet mesken, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14 katlarda her katta 4 adet mesken, şeklinde planlanmıştır. Binada toplam 92 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Site etrafı çevrili olup site içinde açık otopark alanı ve 7/24 güvenlik hizmeti bulanmaktadır. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Satışa konu 63 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre 10. katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm salon(mutfak nişi birlikte),oda, banyo, wc, antre hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 49,64 m² yaklaşık brüt 56 m² alanlıdır. Satışa konu taşınmazın iç mahallerinde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgâh ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlı ve Merkezi pay ölçer ısıtmalıdır. " denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 08.02.2018 tarih, E.7990 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; 17.02.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kalmaktadır denilmiştir. Bahse konu yerin işlem dosyasında 02.06.2010 tarih 2010/4268 sayılı yapı ruhsatı, 03.08.2012 tarih 2012/7366 sayılı tadilat ruhsatı ve 19.10.2012 tarih 2012/9865 sayılı yapı kullanma izin belgesiolduğu tespit edilmiştir denilmiştir
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %1
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
1-) Beyan : Yönetim Planı : 03/09/2012
2-) Beyan : Taşınmazın Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir.
3-) Şerh : 99 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (Yıllığı 1TL dan 99 yıl müddetle TEDAŞ lehine kira şerhi. ) (Başlama Tarih:07/06/2012 Süre:99 Yıl )
1. Satış Günü : 06/11/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 06/12/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/89 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR