ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861454
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Oda Sayısı : 2+1
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 1
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA HABER 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/3422 ESAS
Muhammen Bedeli
:
40,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
03.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇERKEZKÖY
İCRA DAİRESİ
2016/3422 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 262 Ada, 19 Parsel, KÖYİÇİ Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Mahallesi, 80. Sokak,No:3. Tapu kayıtlarında 262 Ada, 19 Parsel, bodrum kat, 1 No.lu bağımsız bölüm tam hisse......................... adına kayıtlı olan mesken vasıflı taşınmazın satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması istenmektedir.
Tespit dosyasının incelenmesi ve 09.08.2017 tarihinde kadastro bilirkişisi ile yapılan keşif esnasmda inceleme ölçüm ve gözlemler sonucunda bağımsız bölümle ilgili aşağıdaki hususlar saptanmıştır.
Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Mah. 262 Ada, 19 Parsel tapuda 493,00 m2 arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; bodrum+zemin+4 normal katlıdır.Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Merdivenler mermer, korkulukları demir doğramadır. Ana bina bakımsız durumdadır .Mesken ana bina girişine göre arka sol kısımda ,binanın bodrum katında yer alıp onaylı mimari projesine göre: 2 oda, salon, mutfak, antre,wc ve banyo, hacimlerinden oluşup belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır.
Bahsi geçen mesken halihazırda kullanılmamaktadır. Tadilat ihtiyacı olup oldukça bakımsızdır. Mimari projesine göre 65 m2 kullanım alanına sahiptir. Kısmen pencere camlan kınk vaziyettedir. Mesken zemini çamur ve çöplerle kaplıdır. Duvarlarda sıva ve boya dökülmeleri meydana gelmiştir. Meskenin ısınması bacalı soba ile sağlanmaktadır.
Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Mahallesi, 262 Ada, 19 numaralı parsel 1/1000 ölçekli mer?i revizyon uygulama imar planında 'Konut Alanı? fonksiyonunda kalmakta olup aynk nizam ,6 kat imarlı, max. TAKS:0.40 ,KAKS: 2.40 yapılaşma şartlarına sahiptir.
Yapının sınıfı 3b dir. yapım yılı 2008 olup 3 derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. bina hasarsızdır. yapıda toplam 6 kat olup 22 adet bbn vardır. . bina asansörsüzdür.
Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan satış kabiliyeti ve emsal fiyatları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Tespit konusu Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Mahallesi, 262 ada, 19 parsel, bodrum kat, 1 bağımsız bölüm numaralı mesken vasıflı taşınmazın tam hisse değerinin 40.000,00TL olduğu kaaatine varılmıştır.
Adresi : Kızılpınar Mah 80 Sok No 3Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 493 m2
Arsa Payı : 60/1718
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli meri revizyon uygulana mimar planında konut alanı fonksiyonunda kalmakta olup ayrık nizam 6 kat imarlı max taks 0,40 kaks 2,40 dır
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 03/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3422 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR