İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire (2/4 hissesi)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805051
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : ARAP CAMİ MAH. / ARAPCAMİ
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Binadaki Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/4053 ESAS
Muhammen Bedeli
:
380000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.08.2018 16:40
İkinci Satış Günü
:
17.09.2018 16:40
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2016/4053 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Arap camii mahallesi, Arap camii çıkmazı, 1472 ada, 30 parselde kayıtlı 22 kapı numaralı '' EV ' niteliğinde taşınmazın 2/4 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Arap camii mahallesi, arap camii çıkmazı,22 kapı numaralı38 m2 yüzölçümlü '' EV '' nitelikli gayrimenkulün 2/4 hissesi niteliğindedir. Ana gayrimenkül olarak kayıtlı olup zemin ve 3 normal kattan oluşmaktadır. II: Grup korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli eski eser olan bina ahşap yığma ve metruk haldedir. Binanın boş ve kullanılamaz olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu sokak oldukça dar ve çıkmaz sokaktır. Dış cephesi ahşaptır. Zemin oturumunun yaklaşık 38m2 olduğu ve toplamda 38x4 = 152m2 olduğu görülmüştür. Tapu kayıtlarında ana gayrimenkulün vasfı ile hisseli olarak kayıtlara geçmiş olan yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisinin bulunmaması nedeniyle tapu kayıtlarına arsa payına müteakip hisse verilmiştir. Taşınmaz bir bütün olarak düşünülecek fiyat ve emsal araştırması yapılmıştır. Taşınmaz arap camii çıkmazı üzerinde konumludur. Tersane caddesi ile Bankalar caddesi ile Galata Köprüsü' ne oldukça yakın konumludur.

Adresi : Arap cami mahallesi, Arap camii çıkmazı No:22 Beyoğlu/İSTANBUL
İmar Durumu:Beyoğlu belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilikmüdürlüğünün 06.09.2016 tarih 10191 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın 21.12.2010 tanzim tarihli 1/1000 ölçekli beyoğlu Kentsel Sit alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan'ında bitişik nizam, THT( Turizm+Hizmet+Ticaret ) alanında kalmakta olduğu ve parselde ki mevcut yapının 29.11.2006 tarih 674 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli eski eser olduğu belirtilmiştir. Ayrıca koruma Bölge Kurulundan alınacak kurul kararı doğrultusunda imar uygulaması yapılabileceği de belirtilmektedir.

Kıymeti : 380.000,00 TL ( 2/4 hisse değeri )
KDV oranı : KDV Kanunun 17. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca muaf
Kaydındaki şerhler :Beyanlar hanesindeKorunması Gerekli Taşınmaz ll. Grup Kültür Varlığıdır.22.03.2007 Tarih ve 1492 Sayılı beyanları mevcut oluptapu kaydında ki gibidir.

1. Satış Günü : 17/08/2018 günü 16:40 - 16:50 arası
2. Satış Günü : 17/09/2018 günü 16:40 - 16:50 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4053 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/05/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR