İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık ahşap ev

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875736
Şehir : İstanbul / Fatih
: 92
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/397 ESAS
Muhammen Bedeli
:
700000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.02.2019 13:50
İkinci Satış Günü
:
14.03.2019 13:50
Satış Yeri
:
İst. 10. İcra Müd. Mezat Salonu (1. Kat. B3-136 B Blok)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/397 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Evhattin Mahallesi, İmrahor İlyasbey Caddesinde, tapunun 1082 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı ve İmrahor İlyasbey Caddesinden 130 dış kapı numarası alan 92,00m2 miktarlı “Ahşap Ev” vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Taşınmaz ahşap ev, kısmi bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kattan müteşekkil, ahşap kargir tarzda, iki yandan bitişik nizamda inşa edilmiş olup, tek bir bağımsız bölüm daire şeklinedir. 80 yılı geçkin ömre sahip olduğu beyan edilen ahşap binanın kısmi bodrum katında, zemin kattan dahili merdiven ile inişi bulunan depo mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında, girişte yol cepheli konumda hol- salon, devamında arka cephede mutfak, banyo-WC mahallerinden, dahili merdiven ile çıkılan 1.katida ise bir tanesi yol, diğeri arka bahçe cepheli olmak üzere iki odadan ibaret, kapalı alanları itibariyle 90m2 kulanım alanlı, mutfak kısmından arka bahçe çıkışı mevcut olup bahçe kullanımlıdır. Taşınmaz ahşap zemin ve ahşap döşemeli, ahşap tavanlı, eski eser vasfına haiz, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret ve konut alanında kalmakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.
Yüzölçümü : 92,00 m2 - Kıymeti : 700.000,00 TL - KDV Oranı : %1
İmar Durumu : Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1082 ada, 25 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 2.Derece Koruma Bölgesinde, konut+ ticaret alanında kalmakta olup, parselin eski eser kaydı bulunmaktadır. Her türlü fiziki inşai uygulama için Koruma Kurul Kararı gerekmektedir
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. ( Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.)
1. Satış Günü : 11/02/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 14/03/2019 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : İst. 10. İcra Müd. Mezat Salonu (1. Kat. B3-136 B Blok)
SATIŞ ŞARTLARI : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/397 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR