İZMİR KARŞIYAKA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 90m2 daire

İZMİR KARŞIYAKA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823716
Şehir : İzmir / Çiğli
Semt-Mahalle : KÜÇÜK ÇİĞLİ MAH. / ÇİĞLİ
Oda Sayısı : 3+1
: 90
Banyo Sayısı : 2
Bina Yaşı : 5-10 Arası
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 4
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Kullanım Durumu : Belirtilmemiş
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1528 TLMT
Muhammen Bedeli
:
250000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.09.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
02.10.2018 11:00
Satış Yeri
:
Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C 4.KAT SATIŞ ODASI Karşıyaka / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA 1. İCRA DAİRESİ
2017/1528 TLMT.
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri : İzmir ili , Çiğli İlçesi , Küçük Çiğli Mah., Köyiçi mevkii, 128 cilt, 12622 sayfa, 41606 Ada , 18 Parsel , 11/83 Arsa Pay Paydalı, 303,91m2 Yüz Ölçümü, Ana taşınmaz niteliği ''ARSA'' olan, 2.kat 6 nolu bağımsız bölüm ''MESKEN'' nitelikli TAM hisseli taşınmaz. Adresi : Küçük Çiğli Mah. 8712 Sok. No:76 Yusuf Doğan Apt. K:2 D:6 Çiğli / İzmir
İmar Durumu : Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.9428/23836 sayılı ve 29/12/2017 tarihli yazısına göre, İzmir ili, Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mah., 27 K 4c Pafta, 425 nolu parselinde kayıtlı gayrimenkul ile ilgili yapılan incelemede; anılan parselin bitişik nizam 4 kat gabarili konut alanına isabet ettiği, ayrıca Kadastro Müdürlüğünün 22/A maddesi gereğince sınır yenileme çalışmaları sonucunda 41606 ada, 18 nolu parsel olarak tescil edildiği anlaşılmıştır.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
Hali Hazır Durumu : Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz keşif anında kapalı olduğundan içerisine girilememiştir. Taşınmazın tasdikli mimari projesinde yapılan inceleme doğrultusunda, taşınmaz 3 oda 1 salon olup; 1 mutfak, 1 banyo-WC, 1 ebevyn banyosu, 1 hol, 1 kömürlük ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Projesine göre 1 odanın ışıklığa baktığı anlaşılmıştır. Daire bina girişine göre sağ tarafta kalmakta olup; iki cepheli bir konumdadır. Yerinde yapılan gözlemsel incelemede projesine aykırı olarak, mutfağın bir bölümünün, giriş cephesindeki balkona dahil edilerek balkonun büyütüldüğü anlaşılmıştır. Daire girişinde çelik kapı bulunduğu, meskenin ikinci katta olduğu anlaşılmıştır. Gözlemsel olarak yapılan inceleme doğrultusunda taşınmazın dış doğramalarının pvc vb malzeme olduğu tespit edilmiştir. Tasdikli mimari projesine göre otopark yeri ayrıldığı; yerinde yapılan incelemede de otopark girişine ait demirkapı bulunduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazda doğalgaz mevcuttur. Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından icra müdürlüğünce istenilen bilgi ve belgeler gönderilmediğinden, Çiğli Belediyesi İmar arşiv dosyasında yapılan incelemeye göre; inşaat ruhsat tarihi 16/09/2011'dir. Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi tarihi 14/11/2012 olup; yapı kullanma izin belgesine göre bina yaşı 6'dır. Betonarme yapılar için yıpranma payı %10'dur. Yapı kullanma izin belgesinde ve İmar arşiv dosyasında da daireye ait net ve brüt kullanım alanı tespit edilemediğinden; Yürürlükteki Planlı Alanlar İmar Yönetmenliğinin 4.maddesinin ğ fıkrasının 1.ve 3.bentlerine göre yapılan hesaplama sonucunda, meskenin brüt kullanım alanı 120,15m2, net kullanım alanı ise 90,50m2 olarak tespit edilmiştir. Yapı, zemin + 3 normal kattan oluşmakta olup; toplamda 4 kattır. Yapı Kullanma İzin Belgesine göre yapının sınıfı 3grubu A'dır. Yapı kullanma izin belgesine göre toplam bağımsız bölüm sayısı 8'dir. Taşınmaz cami, park ve yeşil alanlara yakındır. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C 4.KAT SATIŞ ODASI Karşıyaka / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 1. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsarüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR300001500158007290494473 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1528 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,Tebliğ ve ilan olunur. 09/06/2018U/C (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

2/2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR