BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 86 m2 daire

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860683
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : ŞENLİKKÖY MAH. / FLORYA
Oda Sayısı : 2+1
: 86
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 09.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/338 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
650,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.11.2018 11:45
İkinci Satış Günü
:
05.12.2018 11:45
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/338 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mah., 949 Ada, 101 Parsel Sayılı 9.240,00 m2 Yüzölçümlü Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda 44/2827 Arsa Paylı A-5 Blok Zemin Kat A Giriş 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 25/06/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ahmet Cevdet İkdam Caddesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada, 101 parsel sayılı 9.240,00 m² miktarlı kat mülkiyetli arsa vasıflı “KARGİR APARTMAN” nitelikli ana taşınmazda bulunan 44/2827 arsa paylı N0:15 A-5 Blok A Girişi Zemin Kat (2) nolu meskenin tamamı satışa konudur. Mimarı projenin incelenmesinde vekat mülkiyetli bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilen Zemin kat 44/2827 arsa paylı (2) nolu mesken projeye göre; antre, salon, 2 adet yatak odası, wc, koridor, banyo, ofis bölümü ve balkon olmak üzere net 83,00 m2 iken meskenin balkon bölümü salona dahil edilerek, mutfak mahalide açık mutfak olarak salon içerisine dahil edilmiştir. Meskenin genişletilmiş balkon dahil edilmiş net alanı 86,00 m2 olarak değişmiştir.Meskenin daire giriş kapıları çelik kapı, iç kapılar ahşap kaliteli mobilya kapı olan mesken doğal gaz kalorifer ısıtmalıdır. Islak hacimlerde zemin kaplaması seramik, odalarda laminat parke kaplama, duvarlar su bazlı boya, tavanlar boyalı, pencere doğramaları pvc olan meskenin tüm dolap, armatür ve vitrifiyeleri tam olan mesken oldukça bakımlı ve yeni tadilat görmüş olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmazın bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarı iskana elverişli konut sahasında, üst gelir grubuna mensup toplum kesimi tarafından tercih edilen yerleşim bölgesi dahilinde yer almaktadır."denilmektedir.

İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2018 tarih, 23636 sayılı İmar durumu yazısına göre; Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 949 ada, 101 parsel sayılı taşınmaz; 17/07/2006 – 28/11/2012 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Plan tadilatında; ayrık nizam, TAKS: 0,25, Hmaks= 7,50m 2 kat irtifalı, kısmen KONUT alanında, kısmen PARK ve DİNLENME alanında, kısmende YOL alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir. 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren en son 19/11/2015 tarih ve 18736 sayılı Bakanlık Makamı olur’ u ile sınırları tekrar düzenlenen “REZERV YAPI ALANI” sınıları içerisine alınmış olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 650.000,00 TL
KDV Oranı :Borç konut finansmanından kaynaklı olup KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen (Ş) bendi uyarınca KDV’den istisnadır.
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 22/12/1976
Beyan: Yönetim planı değişikliği 10/04/2011

1. Satış Günü : 07/11/2018 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 05/12/2018 günü 11:45 - 11:55 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/338 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR