İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 78 m2 daire

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823415
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Semt-Mahalle : YENİ ÇAMLICA MAH. / YENİÇAMLICA
Oda Sayısı : 2+1
: 78
Bulunduğu Kat : 2
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/577 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
370500 TL
Birinci Satış Günü
:
17.07.2018 11:40
İkinci Satış Günü
:
13.08.2018 11:40
Satış Yeri
:
ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KAT MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
10. İCRA DAİRESİ

2016/577 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 1190 ada, 1 parsel sayılı, 6.903,88 m² miktarlı, bahçeli kargir apartmanlar vasıflı taşınmazın üzerindeki binanın, B4 blok, 2. normal kat, 6 no'lu konut nitelikli ve 9/1780 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/1 (TAM)hissesi. Onaylı mimari projesinden alınan bilgiye göre, dairenin net alanı 78.91m2 ve brüt alanı yaklaşık 95.00m2'dir. Projesine göre daire, 2 oda, salon, mutfak+kiler, banyo, wc, antre, hol ve 1 adet kat balkondan oluşmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Oda zeminlerilaminat parke ve ıslak zeminler seramiktir. Mutfak dolapları ahşap çıtalı olup, tezgah mermerdir.Balkon mekanı mutfakta olup pvc malzeme ile kapatılmıştır. Banyoda dul teknesi ve kabini, klozet ve ayaklı lavbao mevcuttur. Wcde klozet ve duvara monteli lavabo bulunmaktadır.Banyo duvarları tavana kadar, wc duvarları yarıya kadar fayans kaplıdır. Duvarlar saten boyalıdır. Daire içi kapıları yağlı boyalı ahşap kapılardır. Pencereler pvcdir. Söz konusu daire, B4 bloğun ön cephesine göre 2. Kattaki sağdaki dairedir. Söz konusu; B4 blok, 2. normal kat, 6 no’lu, 9/1780 arsa paylı, konut nitelikli bağımsız bölüme düşen arsa miktarı 34.91m2’dir.
Adresi : Ataşehir İlçesi, Yeni Çamlıca (Yukarı Dudullu) Mahallesi, Dursunbey Cad.,, Acarlar Sitesi İç Yolu sok. No:1,2. normal kat, 6 no'lu konut
Yüzölçümü : 78.91m2
Arsa Payı : 9/1780
İmar Durumu : Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.08.2016 tarih ve 99148768.310.05.01/E.3513/9220 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Ataşehir İlçesi, Yeni Çamlıca Mahallesi, 1190 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın. "18.08.2004-19.03.2005 T.T.'li 1/5000 ölçekli Ümraniye Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planında Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesinde kaldığı, Bu alanda 13.07.1978 T.T.'li 1/2000 ölçekli Şerifali Çiftliği Gecekondu Önleme Bölgesi Planı ve Plan hükümleri geçerli olup, söz konusu parselin KONUT ALANInda kaldığı, 29.06.2011 tarih ve 644 numaralı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu Hükmündeki kararnamesinde; 02.03.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu konut Kanunu ile 20.07.1966 tarihli 775 sayılı Gecekondu Kanını uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her türlü ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olduğu belirtilmiş, bahse konu parsel 20.07.2015 T.T.'li Dudullu Ataşehir Bostancı Metro Hattı Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinden de etkilenmekte olup, ayrıca konu parsel içine alan bölgede yapılan imar uygulaması (parselasyon, suyulandırma) İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 03.07.2007 tarih ve 2005/1496 Esas-2007/1878 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve Danıştay 6. Dairesinin 21.12.2009 tarih-E:2008/8893, K:2009/12447 sayılı kararı ile asa düzenlemesinin iptaline ilişkin karar kesinleşmiş olduğu" anlaşılmıştır.
Kıymeti : 370.500,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/07/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 13/08/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KAT MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/577 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR