BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 72 m2 daire

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00818989
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Oda Sayısı : 3+1
: 72
Yayınlandığı Gazeteler

HARBİ GAZETE 07.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/212 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
325000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.07.2018 10:50
İkinci Satış Günü
:
10.08.2018 10:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/212 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü, 537 Ada, 12 Parsel, 61,00 m2 Yüzölçümlü, 16/61 Arsa Paylı,3. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Çatı Piyesli Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Satışa ilişkin dosyada mevcut 12/03/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü, İnönü Mahallesi,400. Sokaktan N0:5 adresinde bulunan tapunun 244 DT 4 b (F21C23A 4D) pafta, 537 ada, 12 parsel sayılı 61,00 m2 sahalı arsa üzerindeki, Mahallen 400. sokaktan N0: 5 kapı numarası alan Bodrum Zemin + Üç normal katlı kat mülkiyetlikâgir binanın 3. normal kat 16/61 arsa paylı(3) bağımsız bölüm nolu çatı arası piyesli meskenin tamamı satışa konudur. Satış konusu mesken her katında 1’er adet dairesi olan bodrum+zemin+üç normal katlı binanın zemin üstü 3. normal katında bulunmaktadır. Söz konusu meskenin dubleks meskenin alt ve üstü bölümünün tamamında ikamet edilmektedir. Mahallinde çatı piyesli meskenin alt ve üst bölümünde yapılan hassas ölçüm neticesinde Meskenin alt bölümü: mutfak : 2,60x3,20 = 8,32 m2, Salon : 5,18x4,15 =21,50 m2, WC : 1,36x1,50 = 2,04 m2,Antre: 3,90 x1,75 = 6,83 m2 dır. Meskenin çatı piyesi bölümünde üç oda, ve bir banyo ve antre bulunmaktadır.Oda: 2,67x2,32 =6,20 m2, oda: 2,61x3,47 = 9,06 m2, oda : 3,87x2,12= 8,20 m2 Banyo : 1,20 x3,40 = 4,08 m2ve Hole : 4,00x1,55 = 6,20 m2 olmak üzere satışa konu çatı piyesli meskenin net kullanım alanı : 72,43 m2 dir.olmayan alt kısmında ikamet edilmekte olup, ayrı bir giriş kapısı bulunan dubleks kısmı ise halihazır durumda boş vaziyettedir.Meskenin Oda zeminleri laminat parke, ıslak zeminler seramik. Tuvalet ve banyolar fayans kaplıdır. Meskenin net alanı 72,43 m2 dir. Dubleks bölümünde oda zeminleri ve hole laninat parke kaplıdır. Alt bölüm Mutfak zemini ise seramik kaplıdır. Mesken doğal gaz kombi sistemli ısıtmalıdır. Meskenin bulunduğu binanın dış ön cephesi yeni ve boyalıdır.Taşınmazın bulunduğu yer, yol, su Elektrik ve Altyapı gibi Belediye hizmetlerinden tümünden yararlanmaktadır. Ulaşım imkânları kolay ve elverişli düzeydedir. Binanın ve meskenin doğramaları PVC olup, Betonarme Karkas inşaat tarzındaki III. Sınıf A- grubu malzeme ve işçilik kalitesi ile yapılmış olan binanın hâlihazır durumuna göre yeni olduğundan yıpranma payı yoktur. "denilmektedir.
İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığının 27/02/2018 tarih ve 1623853 sayılı yazısına göre: Bağcılar İlçesi,İnönü Mahallesi 244 DT 4 b (F21C23A 4D) pafta, 537 ada, 12 parsel sayılı 61,00 m2 sayılı yer 15/09/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İnönü mahallesi Uygulama imar planında H=12,50 m irtifada, ( 4 kat)yapılaşma şartına haiz KONUT alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Taşınmaz Üzerindeki Beyanlar:
1-Beyan:Yönetim Planı 08/03/2015(Başlama Tarih:08/04/2015, Bitiş Tarih:08/04/2015)
2-Beyan:KM ne çevrilmiştir.-13/10/2016 Tarih ve 24162 Yevmiye
3-Beyan:Otopark bedeline ilişkin tahhütname bulunmaktadır.-14/11/2014 Tarih ve 24687 Yevmiye

Kıymeti : 325.000,00 TL
KDV Oranı: %8(Güncel kdv oranları mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararın 6/i maddesi gereği)

1. Satış Günü : 13/07/2018 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 10/08/2018 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/212 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR