GÖKÇEBEY İCRA DAİRESİ

İcradan iki katlı ev ve bahçesinin 1/2'si satılacaktır

GÖKÇEBEY İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00745599
Şehir : Zonguldak / Gökçebey
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 01.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/529 ESAS
Muhammen Bedeli
:
43818 TL
Birinci Satış Günü
:
26.03.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
20.04.2018 11:00
Satış Yeri
:
Gökçebey Adliyesi İcra Müdürlüğü Gökçebey/Zonguldak

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
GÖKÇEBEY
İCRA DAİRESİ
2015/529 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Zonguldak ili, Gökçebey ilçesi, Aliusta köyü, Aşağı mahalle mevkii, 4 cilt, 371 sayfa, 144 ada, 2 parsel, 1.105,38 m2 yüzölçümlü, Betonarme tek katlı ev ve betonarme iki katlı ev ve bahçesi'nin 1/2 HİSSESİ.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın dosyamızda mevcut bulunan ve bilirkişi tarafından verilen kıymet takdiri raporunda hali hazır durumu hakkında; " Yukarıda özellikleri belirtilen Zonguldak ili, Gökçebey ilçesi, Ali usta köyü Aşağı mahalle mevki, 4 cilt, 371 sayfa, 144 Ada, 2 Parseldeki 1105,38 m² taşınmazın dış cephelerinin sıvası yapılmış, boyası kısmen yapılmış, pencereleri kısmen plastik doğrama, çatıları yapılmıştır. Yaşı 30-40 yaş aralığındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı 2017 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki tebliğde 3A sınıfı yapıların m² birim maliyetleri 694,00 TL olarak belirtilmiştir. 144 Ada 2 Parsel bulunan bir adet bir katlı ve bir adet iki katlı binaların toplam alanları 174,44 m² olarak hesaplanmıştır. İnşaat mühendisleri odasının yayınladığı yapı yıpranma katsayısı cetvelinde 31-40 yaş arası yapılar için yıpranma katsayısı 0,4 olarak verilmiştir. Buna göre; 174,44 X 694=121.061,36 TL - 121.061,36 - 121.061,36x0,4 =72.636,82 TL Arsa payı hariç yapı bedelleri, 144 Ada 2 parselin konumu, ulaşım durumu, imar durumu, alanı, nitelikleri ve günümüz emlak rayiçleri göz önüne alınarak arsa değeri 15.000,00 TL değerinde olduğu kanaatine varılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda; Arsa değeri=15.000,00 TL, Yapıların değeri=72.636,816 TL, Toplam=87.636,82 TL, Tapu kayıtlarında bu taşınmazların %50 hissesi borçluya ait olduğundan borçlu adına kalan alanların değeri ise 43.818,41 TL olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. " denilmektedir.
Yüzölçümü : 1.105,38 m2
Arsa Payı : 1/2 HİSSESİ.
İmar Durumu : Satış dosyasında mevcut, Zonguldak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 07/11/2017 tarih ve 48400888-310.99-E.12935sayılı imar durumu yazısında; " Bahsi geçen parsele ait onaylı imar planı ve inşaat ruhsatı bulunmadığı, söz konusu köye ait köy yerleşik alan tespitine göre 144 ada, 2 parselin köy yerleşik alan içinde kaldığı, 1/100 000 ölçekliçevre düzeni planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılması gerektiği, 144 ada 2 parsel için 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planının Vl.7.2. Maddesine göre işlem yapılması gerektiği...." denilmektedir.
Kıymeti : 43.818,41 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 26/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Gökçebey Adliyesi İcra Müdürlüğü Gökçebey/Zonguldak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/529 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.31/01/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR