Yazdır

SELENDİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan toplu taşınmaz satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491872
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA OLAY 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 0 TL
İlk İhale Tarihi : 06.01.2017 09:30
Dosya Numarası : 2016/123 TLMT.
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.SELENDİ
İCRA DAİRESİ
2016/123 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Selendi İlçe, 171 Ada No, 28 Parsel No, Yassıdüz Mahalle/Mevkii, Rahmanlar mah. Köyü, taşınmaz rahmanlar ikizler yerleşkesi içerisinde olup,taşınmaz üzerinde tek katlı mesken ,yığma taş duvar,basit yapı 2 oda , 1 mutfak,giriş hol ,yapının üzeri ahşap çatı ve kiremit örtülüdür.40-45 yıllık basit yapılar grubundandır.120 m2 inyaat alanına sahiptir.evin güney cephesinde 5 m eninde 15 m boyunda hayvan damı depo olarak kullanılan iki bölüm ahır depo yapı olduğu inşaat alanı 80,00 m2 dir.belediye içme suyundan ,elektrik ,kanalizasyon altyapı hizmetlerinden yaralanmaktadır.toplam fiyatı 24,634,85 dir.ziraat bilikişi raporuna göre taşınmaz içerisinde 8 adet incir ,elma,badem ve nar ağaçları olduğu ve meyve fidan değerinin ise 480,00 tl tespit edilmiş olup bu 480,00 tlnin taşınmaz değerine eklenmiştir.taşınmaz toplam değeri 24.114,85 tl dir.
Yüzölçümü : 2.046,97 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : İmar dışı Kıymeti : 25.114,85 TL
KDV Oranı : 18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 06/01/2017 günü 09:30 - 09:35 arası 2. Satış Günü : 31/01/2017 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI OTOPARK GİRİŞİ SELENDİ/MANİSA -


2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Selendi İlçe, 172 Ada No, 35 Parsel No, Yassıdüz Mahalle/Mevkii, Rahmanlar Mah. Köyü, taşınmaz tarla olup kıymet takdiri tarihi itibariyle nadasa olduğu,taşınmaz kumlu killi -taşlı derin geçirgen yapıda olup,arazinin yaklaşık %6-8 arasında değişken meyilli ,kuzey yönünde olduğu,toprak işleme katmanı 30-35 cm olduğu, uzun yıllar tarım yapıldığı m2 birim fiyatı 0,60 tl olarak tespit edilmiş taşınmaz maliki Ayşe Kaya tam hisseli olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 5.822,34 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : imardışı Kıymeti : 3.493,00 TL
KDV Oranı : 18 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 06/01/2017 günü 09:45 - 09:50 arası 2. Satış Günü : 31/01/2017 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI OTOPARK GİRİŞİ SELENDİ/MANİSA -


Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedelini ihaleye katılımdan önce Müdürlüğümüzün T.Vakıflar Bankası T.O.A.'nin nezdindeki TR950001 5001 5800 7300582176 nolu İBAN hesabına katılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına ylapılacaktır.Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca ; ihale nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu Gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K. nun 124/4 madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan D.V., KDV ve Tapu Alım Harcını yatırmadığı taktirde resen İİK.nun 133.maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, Tapu Satış Harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK.'nun 127.maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde , varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayıca adres tahkiki yapıllmaz, gazetede ve elektronik ortamda yapılan Satış İlanı tebligat yerine geçer.
6- İİK.'nun 151,142 mddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK. 'nun 138 maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda , alakadarların satışı takip ederek İİK.'nun 142 maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK. 'nun 83,100,142,151, ve M.K. Nun 789,777 maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/123 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR