Yazdır

İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan taşınmaz mesken satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00487652
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 125000 TL
Dosya Numarası : 2016/4
İlk İhale Tarihi : 26.01.2017 16:20
İcra Birimi : T.C. İZMİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. İZMİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkuller tapunun ;

İzmir İli Konak İlçesi,2.Karataş Mahallesi Halil Rıfatpaşa Mevkii,,Cilt:9,Sayfa No.868, Ada:642, Parsel 33 de kayıtlı,Kat:2,Bağ.Böl. No.3,Bağ.Böl. NitelikMesken yazılı taşınmaz Turgut Reis Mahallesi Şehit Nihat Bey Caddesi No.65 Ataman Apartmanı 2 kat No.3 Konak İzmir adresinde olup,
İmar Durumu;İzmir İli Konak İlçesi,2.Karataş Mahallesi 22 M 1 A Pafta,642 Ada,33 parsel İmar Uygulama Planında,Meskun Mahalde Konut Bölgesinde kalmakta olup,Bitişik Nizam 5 (Beş) kattır denilmektedir.
Bilirkişi Raporunda;Satışa konu taşınmaz Turgut Reis Mahallesi Şehit Nihat Bey Caddesi No.65 Ataman Apartmanı 2 kat No.3 Konak İzmir adresinde ki binanın 2.katında yer alan 3 nolu mesken daire olup,yaklaşık 60.00 m2 brüt inşaat alanlıdır.2 oda, salon,mutfak,banyo,hol hacimlerinden ibarettir,tğüm zeminleri marley,banyo zemini kalebodur kaplı,duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı,iç kapıları salon alüminyum doğrama,diğer doğramalar ahşap,ön tarafa bakan kapı ve pencere doğramaları alüminyum arka cepheler ahşap doğramadır.Mutfakta banko üstü mutfak dolapları mevcuttur.Banyoda ayaklı lavoba,duş ve klozet yer almaktadır.Taşınmaz Mithatpaşa Caddesine 120 mt,Mustafa Kemal Sahil Bulvarına 195 mt.,Üçyol Meydanına 325 mt.,Hacı Şakir Eczacıbaşı Ortaokuluna 165 mt. direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir.Mevcut konumu ulaşım ve taşıma imkanları iyi olarak değerlendirildiği,civarında 4-5 katlı konut tipinde yapılaşmaların olduğu,imar durumunda meskun mahalde konut bölgesinde kalmakta olup ,bitişik nizam 5 kat kalmakta olduğu belirtilmiş olup, mevcut durumu itibariyle taşınmazın tüm belediye hizmetlerin- den yararlanma imkanının mevcut olduğu,civarındaki yol kaplamaları ,su,kanalizasyon,elektrik vb.altyapı çalışmalarının tamamlanmış durumda olduğu,taşınmazın yüzölçümü,imar durumu,şehrin önemli merkezlerine olan uzaklığı,ulaşım ve taşıma olanakları,belediye hizmetlerinden yararlanma durumu,kentsel altyapı olanakları,civarındaki yapılaşmalar ile içinde bulunduğu ana taşınmazın yapı tarzı,dairenin alanı,yapım yılı,genel özellikleri,bulunduğu mevkiniin özellikleri,çevre koşulları, yapı maliyeti, serbest piyasa rayiçleri,kullanılan malzeme cinsi,ve sair özellikleri ile taşınmaz çevresinde yapılan emsal araştırması ve günün ekonomik şartlarıda gözönünde bulundurularak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Taşınmaz Şerh Beyan İrtifak hanesinde;İrtifak:Bu parsel alehine 31 parsel lehine krokide sarı boya ile 2.Karataş Mah.642 Ada,31 Parsel gösterilen yerden kanal geçirmek üzere irtifak hakkı (Başlama tarih:01.01.1900 süre) şerhinin bulunduğu ve bu şerhle yükümlü satılacaktır.

Taşınmaz üzerinde;Alacaklısı Türkiye Halk Bankası olan 21.03.1950 tarih ve 2110 yev.nolu ipotek şerhi vardır.

Taşınmaz üzerinde Eskişehir 2.İcra Müd.16.09.2014 tarih ve 19755 yev.haciz şerhi vardır.

Taşınmazdan %1 KDV alınacaktır.

SATIŞŞARTLARI :İHALESİ İZMİR ADLİYESİ G BLOK ZEMİN KATTA BULUNAN 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA YAPILAÇAKTIR.

MUHAMMEN KIYMETİ : 125.000,00 TL

1.İHALESİ : 26.01.2017 Günü Saat 16.20-16.30. arasında;

Birinci arttırmada taşınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 50 sını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın aynı yer ve saatte 31 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır.

2.İHALESİ : 27.02.2017 Günü Saat 16.20-16.30. arasında yapılacaktır.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,İş bu ilan kendisine tebligat yapılamayan ilgililer içinde tebliğ yerine geçer, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR