Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tripleks villa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451124
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 23.11.2016 14:20
İkinci İhale Tarihi : 19.12.2016 14:20
Muhammen Bedeli : 1100000 TL
Dosya Numarası : 2016/322 TLMT.
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi null / İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

8. İCRA DAİRESİ

2016/322 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, 949 Ada No, 309 Parsel No, YAKACIK MAH. Mahalle/Mevkii, 10 Bağımsız Bölüm nolu tripleks villa.

Adresi : Kartal Belediyesi, sınırları dahilindeki parseldir. Kıymet takdiri istenen ve tapu kaydı yukarıda çıkarılan, Yakacık Çarşı Mahallesi, Vatansever Caddesi, numara (51) deki Ayazma Konaklan olarak isimlendirilen bloklar halindeki binalı parseldir.

Yüzölçümü : 5.192,55 m2

Arsa Payı : 1/14

İmar Durumu :Kartal Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki 23.05.2013 tarihli ve 14836 sayılı yazılarındaki bilgilere göre, Kartal ilçesi. Ada (949), Parsel (309) numaralı taşınmazla alakalı İmar Durum Bilgilerine göre, 1/1000 ölçekli, E-5 Kuzeyi Uygulama İmar planı kapsamında 5/A/3; 0,15-0,25/0,40 yapılanma şartlarında "Konut" alanında kısmen de yolda kalmakladır.

Taşınmazın Halihazır Durumu ve Özellikleri: Kıymet takdiri islenen gayrimenkul, Kartal İlçesi, Yakacık mah., Üsküdar cad. mevkii. Ada (949), Parsel (309) deki, 5.192,55m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz mahallen, Yakacık Çarşı Mahallesi, Vatansever Caddesi, numara (51) deki Ayazma Konaklan (10) nolu (mahallen 51C nolu) bağımsız bölümdür. Parsel üzerinde, yaklaşık on iki yıl önce inşasına başlanan, 14Adet villa bulunmaktadır. Söz konusu (10) no.lu tripleks villa. Mimarlık Hizmetlerine esas, IV sınıf B grubu yapılarda olan, betonarme karkas, bir binadır. Bahse konu (10) no.lu villa parselin kuzey kenarında bulunmakta olan bağımsız bölümdür. Projesine göre 10 numaralı bağımsız bölüm; 1 bodrum kat, zemin kal , 1 normal kal olmak üzere toplam 3 katlan oluşmaktadır. Bodrum katla; salon, wc:, sığınak, zemin katla; hol+antre, salon, mutfak, vvc, 1 adet balkon, 1. normal katla; antre, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet vvc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine göre bağımsız bölümün, bodrum kat 65 m2 alanlı, zemin kal 65 m2 alanlı ve 1. Normal kat 75 m2 alanlı olmak üzere toplam 205 m2 alanlıdır. Mahallen yapılan incelemede ruhsat ve eklerine aykırı olarak yaklaşık 45 m2 alanlı cali arası piyesi inşaa edildiği tespit edilmiştir. Mimari olarak da projesi haricinde değişiklikler yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu mimari projesi harici değişikliklerin düzeltilebilir olduğu kanaatine varılmıştır. Parsel alanı çevresi duvar ile çevrilmiş, iç avluya bakan alanlardaki yol düzenlemesi, bilkilendirme ve rekreasyon alanları tanzim edilmiş durumdadır. Binanın inşasında standart olduğu kabul edilen birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı bağımsız bölümde, ıslak zemin döşemeleri seramik, oda zemin döşemeleri lamine parke ile kaplanmıştır. Parselin komşu parsellerle Ayazma Konakları olarak kullanılmakla olup, açık otopark, açık yüzme havuzu ve özel güvenliği bulunmaktadır. Müstakil kombili kaloriferli ısınma türündedir.

Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu ve ulaşım imkanı olumlu özellikteki bölgede olan parseldir.

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : ----

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 19/12/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi null / İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/322 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR