Yazdır

İZMİR KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık; Tersane mahallesinde taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448737
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 28.12.2016 09:30
İlk İhale Tarihi : 01.12.2016 09:30
Muhammen Bedeli : 180000 TL
Dosya Numarası : 2016/287
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ

2016/287 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Tersane Mah, 30 Cilt, 2889 Sayfa, 17 Ada, 84 Parselde kayıtlı, 190,50 m² Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği "ARSA" olan, 1. Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölümdeki, 2200/28025 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "MESKEN" olan taşınmaz.Tam Hisseli. Adresi: 1701 Sok, No:8, Yıldız Apt. K:1, D:2 Karşıyaka / İZMİRİmar Durumu : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Tersane Mahallesinde bulunan 7 pafta, 17 ada, 84 parsel sayılı gayrimenkul, iki yola cepheli köşe parsel konumunda olup, tamamına inşaata uygun, bitişik nizam 5 katlı konut adasına isabet etmektedir.Hali Hazır Durumu : Daire ; Salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 balkondan ibarettir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre 1.kat, 2 nolu daire; 93m² Brüt, 75,68m² net kullanım alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire kat kaloriferlidir. Salon yer döşemesi ahşap parke kaplıdır. Odaların yer döşemeleri halıfleks kaplıdır. Mutfak, hol ve antre yer döşemeleri seramik kaplıdır. Duvarları sıvalı üzeri plastik badana boyalıdır. Dairenin pencere doğramaları pvc çift cam, iç kapıları ahşap doğramadır. Pencereleri demir ferforje korkulukludur. Mutfakta mermer banko alt ve üst asma ahşap dolapları mevcuttur. Banyosunda duşyeri+kabin, klozet ve ayaklı lavabosu mevcut, yerler seramik duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Tuvaletinde klozet ve konsol lavabosu mevcut, yerler seramik duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Dairenin karanlık yeri yoktur. Dairenin pencereleri proje ve ruhsatına aykırı olarak küçültülerek tadilat yapılmıştır. Dairenin arsa payı; 190,50m² x 2200/28025 = 14,95m² dir. Daire Kuzey ve batı olmak üzere iki cephelidir. 12-09-1974 yılı ruhsatlı olan bina 42 yıllık bir binadır. 41-50 yıllık betonarme binaların aşınma payı %40 dır. Daire Alaybey Metro istasyonuna 250m mesafededir.

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Dosyadaki Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 01/12/2016 günü 09:30 - 09:40 arası

2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri : Karşıyaka 3. İcra Dairesi, Adliye Ek Bina Kemalpaşa Cad.Vakıf İşh.No:82/C K:3 Karşıyaka / İZMİR

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C K:3 Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.

3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/287 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.

7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 10/10/2016

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR