Yazdır

BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447346
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 500000 TL
İkinci İhale Tarihi : 20.01.2017 11:00
İlk İhale Tarihi : 20.12.2016 11:00
Dosya Numarası : 2014/14 ESAS
İhale Yeri : Bodrum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Koridoru Bitez
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BODRUM
2. İCRA DAİRESİ
2014/14 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, Geriş Mah. Köyiçi mevkii 9 cilt 870 sayfa no 173 ada 2 parsel ,569,20 m² yüzölçümlü ev ve avlusu.Konu eski 871 parsel yeni 173 ada 2 parsel üzerinde takribi 30 m2 büyüklüğünde 1 adet taş ev ,yığma tuğladan imal edilmiş üzeri kiremit çatılı takribi 20 m² büyüklüğünde depo ve parsel ortasında kare şeklinde takribi 9 m² büyüklüğünde bina bulunmaktadır.Parselde tespit edilen binaların yıpranmış olmasına karşılık kullanılabilcek durumda olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde zeytin , dut, kara selvi , badem , incir, limon ve fıstık çamı bulunmaktadır.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/12/2016 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Koridoru Bitez- Bodrum / MUĞLA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, Geriş Mah. Köyiçi mevkii 8 cilt 777 sayfa no 157 ada 1 parsel 65,78 m² yüzölçümlü avlulu kargir ev.Konu eski 778 parsel yeni 157 ada 1 parsel üzerinde Geriş Köyü içinde yer alan camiiye bitişik , Kamil Çobanoğlu meydanına cepheli,muhtarlırk binasının karşısında yer alan 52 A ve B dış kapı numaralı tek katlı kiremit çatılı , kullanılır durumda taş bina bulunmaktadır.Takribi kullanım alanı 45 m² dir.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 20/12/2016 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Koridoru Bitez -Bodrum/ MUĞLA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, Geriş mah. Köyiçi Mevkii 9 cilt 863 sayfa no 179 ada 1 parsel 306,83 m2 yüzölçümlü ev ve avlusu. Konu eski 864 parsel yeni 179 ada 1 parsel üzerinde takribi 50 m2 büyüklüğünde tek katlı eski kiremit çatılı bina ile binaya bitişik düz çatılı takiribi 15 m² büyüklüğünde tek katlı betonarme aksamlı eski bina imalatı olduğu , parselin geri kalan bölümüne iki katlı betonarme aksamlı bina imalatı olduğu zemin katta bina yanında depo ve garaj imalatı, bu imalatlar üzerinde teras imalatların yer aldığının tespit edildiği, resen edinilen bilgilere göre zemin katta yatak odaları ,WC -Banyo imalatı 1. katta salon, mutfak ve banyo WC imalatın yer aldığı beyan edilmiştir.Depo garaj alanlarıyla birlikte takribi 140 m2 olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/12/2016 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü Koridoru Bitez- Bodrum / MUĞLA
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
Bodrum Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünce verilme , 26/04/2016 Tarih 13225515.310.05.02-1861-6841-9921 sayılı yazısında söz konusu parsellerin yer aldığı alanın çevre ve şehircilik il müdürlüğünün 16/02/2016 tarih ve 2019 sayılı yazısında ; Yalıkavak revizyon + ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Muğla 2. İdare Mahkemesinin 22/12/2015 Tarih ve 2015/1328 sayılı kararı ile iptal edildiğinden onaylı herhangi bir ölçekte imar planı bulunmamakta olduğunun belirtildiği , buna karşılık resen edinilen bilgilere göre 2. İcra Müdürlüğünün 2014/733 Tal. Nolu dosya içinde yer alan 25/08/2014 tarih 13225515.310.05.02-4452-9996 sayılı yazı ekindeki imar durum bilgisine göre; Geriş 871 S-2 (Köyiçi ) konut alanında kalmakta olup konu parsel 250 m2 den Büyükse emsal 0,50 ,parsel 250 m² den küçükse emsal 0,80 ,diğer takdire konu 778 parsel S-2 ( Köyiçi ) konut alanında kalmakta olup parsel 250 m² den büyükse emsal 0,50 , parsel 250 m² den küçükse emsal 0,80 dir. Ancak imar faaliyetlerinin durdurulmuş olması nedeniyle bilgi amaçlı verilmiştir. İmar uygulamasına esas teşkil etmemektedir şeklinde belirtilmektedir.
Konu parsellerin Yalıkavak merkeze mesafeleri takribi 5 km , Bodruma mesafesi 28 km. Dir. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalandığı bölge içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/14 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR