Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık muhtelif taşınmazlar (toplu satış)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452304
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 28.12.2016 14:20
Muhammen Bedeli : 0 TL
İlk İhale Tarihi : 28.11.2016 14:20
Dosya Numarası : 2015/4603 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2015/4603 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, Önemli özellikleri: I NO'LU

TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, Arnavutköy Yolu Caddesinde, tapunun 66
pafta, 593 ada, 53 parsel numarasında kayıtlı ve Arnavutköy Yolu Caddesinden 5 kapı numarası alan 36,440.80m2 miktarlı arsa dahilindeki Maya Residences Sitcsindc;390/36440 arsa paylı ZON-3 Blok zemin kat (118.00 kotlu) 2 bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı, niteliğindedİr.Arnavutköy Yolu ile Selviler Sokaklar arasında kalan ve tamamı 36,440.80m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan Maya Residences Sitesi dahilinde, Selviler Sokak cephesinde ve yoldan müstakil girişe sahip söz konusu taşınmaz mesai saatlerinde görülemediğinden, tasdikli projesi tetkik edilmiş olup; 2 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz (mahallen Villa 4) Selviler Sokak 4Adış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, I.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Taşınmaz bodrum katta antre, salon, oda, hizmetli odası, WC, zemin katta sofa, çalışma odası, mutfak, antre, teras, 1 .katta antre, üç yatak odası, ebeveyn odası ve balkon mahallerinden ibaret, 480m2 brüt alana sahip, müstakil havuz ve bahçe kullanımına sahip, PVC doğramalı, kalorifer ısıtmalı, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal İmkanlardan istifade edecek konumda, güvenlikli ve aktiviteli site dahilinde yer almakta olup, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Gayrimenkulun bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak; kıymet takdir edilmiştir

İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehircilik Bürosu tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 07.10.2015 tarih, 4642 sayılı imar durum belgesine göre; Beşiktaş Bebek Mahallesi, 66 pafta, 593 ada, 53 parsel sayılı taşınmaz 18.06.1993 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 23.3.1994- 10.02.2003 onanlı 1/1000 ölçekli tadil planlan kapsamında, K.T.V.K. Kurulu ve İlçe Belediye Başkanlığınca onanacak avan proje ile uygulama yapılacak notu ile, ayrık inşaat düzeninde, "TTM-Turizın Ticaret Merkezi" alanında yapılanma şartlarına sahiptir

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : Muaftır.

Kaydtndaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 14:20 -14:30 arası

2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 14:20 -14:30 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

---------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, Arnavutköy Yolu Caddesinde, tapunun 66
pafta, 593 ada, 53 parsel numarasında kayıtlı ve Arnavutköy Yolu Caddesinden 5 kapı numarası alan 36,440.80m2 miktarlı arsa dahilindeki Maya Residences Sitesinde; 390/36440 arsa paylı ZON-3 Blok zemin kat (118.65 kotlu) 4 bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir. Arnavutköy Yolu ile Selviler Sokaklar arasında kalan ve tamamı 36,440.80m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan Maya Residences Sitesi dahilinde, Selviler Sokak cephesinde ve yoldan müstakil girişe sahip söz konusu taşınmaz mesai saatlerinde görülemediğinden, tasdikli projesi tetkik edilmiş olup; 4 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz (mahallen Villa 2) Selviler Sokak 4C dış kapı numaralı, tasdikli projesine göre bodrum kat+ zemin kat+l normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, I.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Taşınmaz bodrum katta antre, salon, oda, hizmetli odası, WC, zemin katta sofa, çalışma odası, mutfak, antre, teras, I.katta antre, üç yatak odası, ebeveyn odası ve balkon mahallerinden ibaret, 480m2 brüt alana sahip, müstakil havuz ve bahçe kullanımına sahip, PVC doğramalı, kalorifer ısıtmalı, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, güvenlikli ve aktiviteli site dahilinde yer almakta olup, civarın lalepgören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Gayrimenkulun bulunçluğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve allyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak; kıymet takdir edilmiştir

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı: Muaftır.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 28/11/2016 günü 14:40 -14:50 arası

2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık attırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırıİması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankoma t kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin {*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesclsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATİŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliö Yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 2015/4603 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğüfm^zeiîasvurmaları ilarKolunur.10/10/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR