İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık muhtelif özelliklerde taşınmaz (Toplu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494891
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/84 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
0 TL
İlk İhale Tarihi
:
01.03.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi
:
27.03.2017 10:00
İhale Yeri
:
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU

2016/84 SATIŞ

TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adeci. önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl. Üsküdar İlçesi, Sclami Ali Mahallesi. Şetaret mevki. 122 ada. 6 parsel sayılı, 138,31m2
a*sa ınikcarlı arsa vasıflı ana taşınmazın ü/erindeki binanın, zemin kat, 2 no'lu, 170/1000 arsa paylı ve daire nitelikli bağımsız bölümünün M ıTAMı hibesi. Üsküdar İlçesi, Selanıi Ali Mahallesi, 122 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kurulu bulunan bîtenarîre binanın, zemin kat, 2 no'lu bağımsız bölümü hakkında bilgi, kiracısı evde olmadığı için aiır.amamıştır. Onaylı mimari projesine göre bağımsız bölümün net alanı; 58.00m2 vc brüt alan yaklaşık 66.00m2'dir. Projesine göre daire; 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre v'e hol mekanlarından oluşmaktadır. Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Pencereler PVC'dir ev demir parmaklık mevcuttur. Dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanır.aktadır.Söz konusu; 170/1000 arsa paylı, zemin kat, 2 no'lu daire nitelikli bağımsız bolümün hissesine düşen arsa miktarı 23.51m2 'dir. Adresi : Üsküdar İlçesi, Murat Reis Mahallesi, Reisul Küttap sok., Avkaç Apt., No: 15
Yüzölçümü :58.00n2 Arsa Payı : 170/1000
İ nar Durumu : Üsküdar İlçesi, Murat Reis (eski Selami Ali) Mahallesi. 55 pafta, 122 ada.6parsel sayılı taşınmazın
"1/1000 ölçekli 09.06.2006 T.T.'li Üsküdar Merkez Belgesi Uvgulama İmar Planında, H:12.50m. (4 kat) irtifada BLOK nizam ile K.ONUT AL ANİ ndan kaldığı anlaşılmıştır. Kıymeti : 24^.500,CO TL
KDV Oranı :%1 Kaydmdaki S"toler : Tapu kayJırdaki gibidir.

1. Satış Gânû : 01/03/2017 günü 10:00- 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/03/2017 günü 10:00- 10:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçesi. Selami Ali Mahallesi, Şetaret mevki. 123 ada. 25 parsel sayılı, 157,87m2
a-sa mikıariı ocş katiı özel deposu olan sekiz daireli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, 2. normal kat, 7 no'lu, 12/100arsa oavlıvc Jaire nitelikli oagıınsı/.bölümünün 1/1 (TAM) hissesi. Üsküdar İlçesi. Selami Ali Mahallesi. 123ada,25 parsel sayılı taşınmazın üze inde kumlu bulunun betonarme binanın. 2. normal kat, 7 no'lu bağımsız bölümü hakkında bilgi, kiracısı evde olmadığı için, 5 no'la darenin sahibinden alınmıştır. Onaylı mimari projesine göre bağımsız bölümün net alanı; 54.20m2 ve brüt alan yaklaşık 65.00n2'dir. Projesine göre daire; 1 oda, salon, mutfak, banyo, antre, hol ve l adet balkon mekanlarından oluşmakladır. Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Elalkon mekanı salonun yemek kısmı ile yatak odasındadır. Pencereler PVC'dir. Dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Dairenin manzarası olduğu öğrenilmiştir. Söz konusu; 12/100 arsa paylı,2. Normal kî t. 7 no'lu daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 18.94m2 'dir. Adresi : Üsküdar İlçesi, Murat Reis Mahallesi, Şetaret sok., Sümer Apt., No:2
Yüzölçümü : 54.20m2
Arsa Payı : 12/100
İnar Durumu : Üsküdar İlçesi, Murat Reis (eski Selami Ali) Mahallesi, 55 pafta, 123 ada, 25 parsel sayılı
taşınmazın "1/1Ö00 ölçekli 09.06.2006 T.T.'li Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında. H:12.50m.(4 kat) irtifada BLOK nizam ile KOKUT ALAMadan kaldığı ve 123 ada. 25 parselün komşu parseli olan 24 parsel sayılı taşınmaz tek başına yapılaşma şartlarının sağlayamadığındın, 24 parselde. 25 ve 20 parsellerde ifrazen ve tevhiden uygulama yapılacağı, ayrıca 123 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın 10 metre çevresinde eski eser yapılar bulunduğundan İstanbul VI No'lu K.V.K. Bölge Kumlundan görüş aşınarak uygulama yapılacağı anlaşılmıştır, ftrjrmeti : 273.000.00TL
KDV Oranı :%1 Kaydmdaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 01/03/2017 günü 10:20- 10:30 arası
2. Satış Günü : 27/03/2017 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçes , Murat Reis Mahallesi, Muradiye Mektebi mevki, 167 ada, 13 parsel
sayılı, I02,29m2 arsa miktarlı beş katlı dükkanı olan sekiş: meskenli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın ü/erindeki binanın, 2. normal kat, 8 no'lu, -0/82 arsa paylı ve mesken nitelikli bağımsız bölümün l/l (TAM) hissesi. Üsküdar İlçesi, Murat Reis Mahallesi, 167 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kurulu bulunan betonarme binanın, 2. normal kat, 8no'lu bağımsız bölümü hakkında bilgi, 6 no'lu da enin sahibinden alınmıştır. 8 no'lu daire mevcutta boştur ve kullanılmamaktadır. Onaylı mimari projesine göre bağımsız bölümün net alanı; 41.20m2 ve brüt alcn yaklaşık 5().00m2'dir. Projesine göre daire; I oda, salon, mutfak, wc, duş aianı, antre, hol ve 1 adet balkon mekanlarından oluşmaktadır. Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Balkon mekanı ön cephedeki salondadır vepvc malzeme ile kapatılmıştır. Pencereler PVC'dir. Dairenin sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi ile ve ısınma ihtiyacı doğalgazlı soba ile sağlanmaktadır. Söz konusu; 10/82 arsa paylı, 2. Normal kat, 8 no'lu mesken nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa m:ktan 12.47 rn2 'dir.
Adresi : Üsküdar İlçesi, Murat Reis Mahallesi, Muradiye Mektebi sok., Akgün Apt.. No:4
Yüzölçümü :41.20m2
Arsa Payı : 10/82
İmar Durumu : Üsküdar İlçesi, Murat Reis Mahallesi, 64 pafta, 167 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli
09.06.2006 T.T.'li Üsküdar Merkez Bölgesi Lygularra İmar Planında, 1/1000 ölçekli 12.08.998 T.T.'li Yeni Mahalle, 168 ada ve
Çevresi No'lu K.V.K. Bölge Kurulundan görüş alnaıak uygulama yapılacağı" anlaşılmıştır.
Kıymeti : 200.000,00 Tl.
KDV Oranı :%1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 01/03/2017 günü 10:40- 10:50 arası
2. Satış Günü : 27/03/2017 günü 10:40- 10:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esiitis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçlıanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci anırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazia bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin e dilen değerin % 20'si oranında pev akçesi veya bu miktar kadar banka tcminaı mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin pare iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, I'2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllk Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün icmde dairemize bildirmeleri lazımdır; aks: takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet ç r.dc ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile sor, ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt fa zinden müteselsilen mesu; olacaklaıdır. İhale farkı ve lemerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden aîıracaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/84 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2016
(tİKm.126)_________
(*) İlgililer tabirine inifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulameda kullanılan Örnek 64 e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR