Yazdır

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık muhtelif özelliklerde taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452488
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İcra Birimi : İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Muhammen Bedeli : 130000 TL
İkinci İhale Tarihi : 26.12.2016 11:40
Dosya Numarası : 2016/26 SATIŞ
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU
İlk İhale Tarihi : 30.11.2016 11:40
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesi, 419 ada, 66 parsel,
1.776.00 m2 arsa miktarlı on katlı iki dükkan on sekiz daireli bahçeli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, zemin kat, 20 no'lu 3/224 arsa paylı ve daire nitelikli bağımsız bölümün tamamı. 20 no'lu bağımsız daire nitelikli bölümü, keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede mevcutta arka cephede bulunan, projesinde dükkan olan ancak yerinde depo olarak kullanılma bağımsız bölümdür. Mimari projesinde alınan bilgiye göre bağımsız bölümün net alanı 15.80m2 ve brüt alanı yaklaşık 17.50m2 olarak bulunmuştur. Mevcutta depo olan taşınmazın girişi arka cephedeki açık otopark alanında yapılmaktadır ve bina girişinden bağımsızdır. Depo alanı kapalı olduğu için içerisi gezilememiştir. Depo kapısı demir profillidir. Bina yöneticisinden alınan bilgiye göre depo alanı mevcutta yaklaşık 65.00 m2'lik alana sahiptir. Söz konusu; 3/224 arsa paylı, zemin kat. 6 no'lu daire (mevcutta depo, projede dükkan) nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 23.78 m2'dir.

Adresi : İstanbul İl.Kadıköy İlçesi. Feneryolu (Tuğlacıbaşı) Mahallesi, Bağdat
Cad., Abdi İpekçi sok., No:3, Taç Apt., zemin kat, 20 no'lu daire
Yüzölçümü : 15.80m2
Arsa Payı : 3/224
İmar Durumu : Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 17.03.2016 tarih ve
85812958-310.05-2494539/3546 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesi. 151 pafta, 419 ada, 66 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli 11.05.2006 T.T.'li Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Tadilatlarına göre; H:Serbest, TAKSmax:0.35, KAKSmax:2.07, AYRIK nizam ve KONUT ALANInda, kısmen de YOLda kaldığı" anlaşılmıştır.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : TEDAŞ lehine irtifak hakkı vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 30/11/2016 günü 11:40- 11:50 arası
2. Satış Günü : 26/12/2016 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/10/2016

(İİK m.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR