İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık lüks daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449640
Şehir : İstanbul / Sarıyer
: 134
Oda Sayısı : 2+1
Banyo Sayısı : 3
Bulunduğu Kat : 30 Üzeri
Isıtma : Merkezi Sistem
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1505 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2850000 TL
İlk İhale Tarihi
:
24.01.2017 14:20
İhale Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2016/1505 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :
İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 80 parsel
sayılı 10.122,50 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 56 katlı betonarme karkas bina ve arsası vasıflı taşınmazda 540/152064 arsa paylı 32. kat (261) nolu kat bahçeli konutun tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Sarıyer İlçesi, Maslak- Ayazağa Mahallesi,
Büyükdere Caddesi, tapunun 11 ada, 80 parsel numarasında kayıtlı ve Büyükdere Caddesinden 243 dış kapı numarası alan 10:122,50m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 56 katlı betonarme karkas bina ve arsası vasıflı (Spine Tovers) taşınmazda 540/152064 arsa paylı 32.kat (261) nolu kat bahçeli konutun tamamı niteliğindedir. Tek blok halinde B.A.K., 1 .sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, Spine Tovers adlı bina güvenlikli, açık-kapalı otopark, sosyal tesis, elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tesisatları, katlarında yük ve insan asansörü ikmal edilmiş olup, satışa konu 261 nolu daire ana binanın 32.normal katında yer almaktadır. Daire salon, mutfak, iki oda, üç banyo-WC mahallerinden ibaret, 134,93m2 brüt alana sahiptir. Binada yer alan emsal dairelerde zemin kaplamaları seramik, mermer ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda hazır modüler mutfak ve ankastre beyaz eşyalı, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri tamamlanmış durumdadır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişli, civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.03.2016
tarih, 2374 sayılı imar durum belgesine göre; Sarıyer İlçesi, Maslak- Ayazağa, 11 ada, 80 parsel sayılı taşınmaz; İ.B.B. Başkanlığınca 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planında, T2 sembolü ile gösterilen "Ticaret Alanı" lejantında kalmaktadır. İlgi (b) yazısı ve ekleri ile "13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre ibb Meclisine iletilen 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planının, İBB Meclisinin 15.01.2015 tarih 106 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da 17.01.2015 tarihinde onaylandığı bildirilerek; Bu paftaların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre gereğinin yapılması için Başkanlığımıza iletilmiştir. 17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama imar Planında, söz konusu parsel "T2 sembolü iie gösterilen Ticaret Alanı (Kaks Emsal E:2.00, Çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla maks.Kaks:0.40'dır.)" lejantında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 2.850.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/01/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 24/02/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul lO.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatmlması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mubrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1505 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/10/2016
(IIKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR