Yazdır

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan satılık kerpiç ev nitelikli taşınmazlar(toplu satıştır)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00559641
Şehir : Kırşehir / Merkez
Semt-Mahalle : YENİCE MAH. / ÇARŞI
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 06.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 04.08.2017 09:30
Muhammen Bedeli : 0 TL
İkinci İhale Tarihi : 29.08.2017 09:30
Dosya Numarası : 2016/42 Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KIRŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cinsi,mevkii,miktarı yazılı taşınmazların İİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında KırşehirAdliyesi Satış Salonu 04/08/2017 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50'sinikarşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 29/08/2017 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50'sinikarşılamak sureti ileen çok artırana ihale yapılacaktır.

Taşınmazın Yeri: Cinsi: Ada-Parsel: Miktarı: Muhammen Bedeli: Satış Saati:

Kırşehir Mrk.Aşıkpaşa Mah. Bahçeli K.Ev. 5268-17 345 m2 1.356.300,00 09:30-09:40

Kırşehir Mrk.YeniceMah. Kerpiç Ev -Bağ 5787-4 398 m2 253.819,00 09:50-10:00

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranındapey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV tapu harcı ile teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-Taşınmazlar Belediye İmar pılanı sınırları içerisinde olup altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır,elektrik, telefon içme suyu ile doğalgaz şebekesi düşenmiştir. 5787 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 91.476,00 değerinde 242 m2 yapı, 2.268,00 TL değerinde 21 m2 garaj, 875,00 TL değerinde muhtelif ağaç bulunmakta olup söz konusu taşınmaz imar pılanında ayrık nizam 4 kat %40 konut alanında kalmaktadır.5268 ada 17 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ise 750 m2 değerinde 321.300 TL değerinde yapı bulunmakta olup, söz konusu taşınmaz blok nizam 3 kat ticari alanında olup Lale Camii sit alanında kalmaktadır.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/42 Satış sayılı dosya numarasıylaSatış Memurluğuna başvurmaları ilan olunur.01/03/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR