Yazdır

KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık; iki adet taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447505
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 47840 TL
İlk İhale Tarihi : 15.11.2016 10:00
İkinci İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
Dosya Numarası : 2015/1190
İhale Yeri : 12/12/2016 günü 10:00 - 10:10 arasıSatış Yeri : BELEDİYE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ-ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ATATÜRK MAH. BELEDİYE CAD. NO:4 ZEMİN KAT ( MEZAT SALONU) KEMALPAŞA/İZMİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2015/1190 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Halilbeyli, Köyiçi Mevkiinde bulunan taşınmaz ilgili tapu kaydına göre avlulu kerpiç ev vasfında olup 234,00m2 büyüklüğündedir. Hali hazırda parsel üzerinde bir avlu içerisinde bir adet ev ve iki adet müştemilat yapısı(depo) bulunmaktadır. Halilbeyli yerleşim alanı içerisinde bulunan parselin cephe aldığı sokakta (Nilüfer Sokak) ağırlıklı mesken amaçlı kullanılan az katlı ve eski yaplışmalar bulunmaktadır. Yine parsel konumu itibarı ile Nilüfer Sokak üzerinde ve 3 kapı numaralı olup köy meydanına çok uzak sayılmayacak bir mesafededir. Kıymet taktirine konu olan parsel yol,su,elektrik,telefon,alt yapı vb. gibi kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parseldeki Yapıların Değerlendirilmesi:

a) Meskenin Değerlendirilmesi: 95m2 taban alana sahip olan yapı tek katlı olarak inşa edilmiş olup sıvalı,badanalı,ahşap doğramalı,ahşap çatılı ve çatısı kiremit kaplıdır. Hali hazırda mesken olarak kullanılır durumda olan yapı eski olup bakım ve tadilata ihtiyacı vardır.

b) Müştemilatın Değerlendirilmesi: Bu kapsamda iki adet depo değerlendirilmiş olup 1.Depo; 28m2 alana sahip olan depo tek katlı olacak şekilde inşa edilmiş olup kısmen kerpiç kısmen ise taş duvardan yapılmış, kısmi sıvalı,badanalı,ahşap çatılı ve kiremit örtülüdür. Eski olan ve odunluk olarak kullanılır durumda olan yapının büyük ölçüde bakım ve tadilata ihtiyacı vardır. 2.Depo; 17m2 alana sahip olan depo tek katlı olacak şekilde inşa edilmiş olup sıvalı,badanalı,ahşap çatılı ve kiremit örtülüdür. Eski olan ve kiler olarak kullanılır durumda olan yapı kısmen bakımlı durumdadır.

Kıymet taktirine konu parselin halı hazır durumu,mevkii,konumu ve özellikleri itibarı ile günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak değeri aşağıya çıkartılmıştır. 1255 parsel ilgili tapu kaydına göre borçlu adına tam hisselidir.

İlgili Hesaplamalar:

a)Meskenin Değeri: 95m2 x 180,00TL/m2=17.100,00-TL

b)1.Deponun Değeri: 28m2 x 80,00TL/m2=2.240,00-TL

c)2.Deponun Değeri: 17m2 x 300,00TL/m2=5.100,00-TL

d)Parselin Zemin Değeri: 234m2 x 100,00TL/m2=23.400,00-TL

1255 Parselin Toplam Değeri:47.840,00-TL'dir.

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.00 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşme Alanı" kapsamında kalmaktadır.

Kıymeti : 47.840,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/11/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 12/12/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : BELEDİYE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ-ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ATATÜRK MAH. BELEDİYE CAD. NO:4 ZEMİN KAT ( MEZAT SALONU) KEMALPAŞA/İZMİR

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Halilbeyli,Köyiçi Mevkiinde bulunan taşınmaz ilglii tapu kaydına göre arsa vasfında olup 217,00m2 büyüklüğündedir. Hali hazırda parsel üzerinde iki adet yapı(depo-dam) bulunmaktadır. Halilbeyli yerleşim alanı içerisinde bulunan parselin cephe aldığı sokakta (Nilüfer Sokak) ağırlıklı mesken amaçlı kullanılan az katlı ve eski yapılaşmalar bulunmaktadır. Yine parsel konumu itibarı ile Nilüfer sokak üzerinde ve 3/1 kapı numaralı olup köy meydanına çok uzak sayılmayacak bir mesafededir. Kıymet taktirine konu olan parsel yol,su,elektrik,telefon, alt yapı vb. gibi kamu ve belediye hizmetlerinden tam faydalanmaktadır.

Parseldeki Yapıların Değerlendirilmesi:

a) 1.Yapının Değerlendirilmesi: 90m2 taban alana sahip olan yapı tek katlı olarak inşa edilmiş olup sıvasız, badanalı, demir doğramalı, ahşap çatılı ve çatısı kiremit kaplıdır. Hali hazırda dam-depo olarak kullanılır durumda olan yapı eski olup kısmi bakım ve tadilata ihtiyacı vardır.

b)2.Yapının Değerlendirilmesi: 18m2 taban alana sahip olan yapı tek katlı olarak inşa edilmiş olup sıvasız,badanalı,demir doğramalı,ahşap çatılı ve çatısı kiremit kaplıdır. Hali hazırda dam-depo olarak kullanılır durumda olan yapı eski olup bakım ve tadilata ihtiyacı vardır.

Kıymet taktirine konu parselin hali hazır durumu, mevkii, konumu ve özellikleri itibarı ile günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak değeri aşağıya çıkartılmıştır. 1291 parsel ilgili tapu kaydına göre borçlu adına tam hisselidir.

İlgili Hesaplamalar;

a) 1.Yapının Değeri: 90m2 x 125,00TL/m2=11.250,00-TL

b) 2.Yapınnın Değeri: 18m2 x 110,00TL/m2 = 1.980,00-TL

c) Parselin Zemin Değeri: 217m2 x100,00TL/m2=21.700,00-TL

1291 Parselin Toplam Değeri: 34.930,00-TL'dir.

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.00 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşme Alanı"kapsamında kalmaktadır.

Kıymeti : 34.930,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/11/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 12/12/2016 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : BELEDİYE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ-ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ATATÜRK MAH. BELEDİYE CAD. NO:4 ZEMİN KAT ( MEZAT SALONU) KEMALPAŞA/İZMİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1190 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-Taşınmaz üzerinde Turgutlu Şekerbank TAŞ'nin ipoteğinin olduğu ve banka alacağının 399.294,59-TL olduğu belirtilmekle ipotek bedeline ilave olarak satış masrafları üzerinden başlatılmasına, her iki taşınmaz için bu bedel ve satış masraflarından başlatılması, ilk taşınmazın satılması halinde diğer taşınmaz için ipotek bedeli eklenmeksizin satışın yapılmasınakarar verildi.06/10/2016

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR