Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448799
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 200000 TL
İkinci İhale Tarihi : 19.12.2016 13:40
İlk İhale Tarihi : 23.11.2016 13:40
Dosya Numarası : 2016/15048 ESAS
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

14. İCRA DAİRESİ

2016/15048 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışı istenen gayrimenkul, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı mahallesi,762 ada,5 parseldeki, 1033,00 m2 yüzölçümlü,bodrum zemin 8 normal katlı 20 B.B. Bahçeli, kargir apartman niteliklitaşınmaz. Mahallen, Kaymakam Kemal sokak, numara (7) deki, binanın Zemin kat (4) nolu bağımsız bölümüdür. Parsel üzerinde, Mimarlık hizmetlerine esas, IV. sınıf A grubuyapılardan olan, bodrum kat, zemin kat ve sekiz katlı betonarme karkas sistemde yaklaşık otuz sekiz yıl önce inşa edilen bir adet bina vardır. Binanın zemin kat alanında 4 adet işyeri, normal kat alanlarında ikişer adet daire vardır. Bahse konu zemin kat (4) numaralı dükkan, bina girişine göre arka cephede köşe konumlu olup, emlak ofisi olarak kullanılmaktadır. Dükkan, mimari projesine göre, net 19 m2 alanlı olup, mahallinde yapılan incelemede proje harici asma kat oluşturulduğu ve demir merdiven eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik tadilatla giderilebilir niteliktedir. Dükkanın 3,25 m. cephesi bulunmaktadır. Bağımsız bölümün ön cephesi alüminyum çerçeve ve camekanlı olup, zemin döşemeleri seramik malzemeyle kaplanıştır. Binanın ve bağımsız bölümün inşasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmıştır. Binanın asansör tesisi ve açık otopark alanı vardırMerkezi sistemli kaloriferli ısınma türündedir. Belediye alt yapı hizmetleri ve ulaşım imkanı olumlu özellikte olan bölgedeki parseldir.

Adresi : Kadıköy Belediyesi sınırları dahilindeki parseldir.Taşınmaz, Kozyatağı mahallesi, Gazi Ethempaşa sokak, numara 10 Kadıköy İstanbul'dur.

Yüzölçümü : 1.033,00 m2

Arsa Payı : 20/720

İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 27.07.2016 tarihli ve 9018 sayılı yazılarında,Kozyatağı Mahallesi, Pafta (178/1), Ada (762), Parsel (5) numaralı taşınmaz ile alakalı, İmar Durum bilgilerine göre; 11.05.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planı ve 11.05.2016 t.t’. li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, maxTAKS . 0.35, maxKAKS : 2.07, H = Serbest irtifalı, Yapılanma şartlarında, Ayrık nizam “Konut” alanında kısmen de yolda kalmaktadır. 16.02.2016 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım Plan Notu Değişikliği ile Hmaks:15 kat sınırı getirilmiş olup, plana askı süresinde itiraz bulunmaktadır.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Yoktur

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 13:40 - 13:50 arası

2. Satış Günü : 19/12/2016 günü 13:40 - 13:50 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/15048 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR