Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dubleks daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449936
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İhale Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
İlk İhale Tarihi : 28.11.2016 10:20
Muhammen Bedeli : 5500000 TL
Dosya Numarası : 2015/733 TLMT
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2015/733 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Kadıköy İlçesi, Göztepe Mah., 103 pafta, 2988 ada, 98 parsel sayılı 1.728,00 m² miktarlı ana taşınmaz üzerinde kurulu Kat irtifakına göre28/200 arsa paylı 3. Normal Kat+ Çatı Katlı 7 nolu Dubleks dairenin tamamı. Taşınmazın tapu kaydında " Beyan:Yönetim planı 03.12.1986 " , " Beyan: Üzerindeki ağaçlar korumaya tabidir eski eserdir " ve " Beyan: Otopark Şerhi 8 otoluk park yeri mevcut olup başka amaçlarla kullanılamaz.01.06.1987 tarih 2539 yevmiye " şerhleri mevcut olup taşınmaz işbu şerhler ile yükümlü olarak satılarak paraya çevrilecektir.
Satışa konusu taşınmaz , Kadıköy İlçesi, Caddebostan Mahallesi, Opr. Dr. Cemil Topuzlu Caddesi, Dr. Haluk Tezonar Sokak, 7 kapı nolu Tan Apartmanı, 3. Kat 7 nolu meskendir. Söz konusu bina: 1 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı piyeslerinden ibarettir. Binada asansör mevcuttur. Binada merkezi sistem doğalgaz kalorifer mevcuttur. Merdiven ve sahanlıklar mermer kaplıdır. Söz konusu 7 nolu dubleks daire binanın 3. Normal katında ve çatı katında, girişe göre arkada, deniz cephesinde yer almaktadır. Daire net 428 m2 alanlıdır. 3. Normal kat seviyesinde: Giriş holü+ salon+ mutfak+ 4 oda+ 3 banyo + çamaşırlık+ 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire bu katta net 255 m2 alanlıdır. Bu kattan çıkılan çatı katında ise: merdiven holü+ salon+ banyo+ çatı terası vardır. Çatı katı 51 m2 kapalı alan, 124 m2 çatı terası olmak üzere toplam net 175 m2 dir. Salon ve odaların zemini lamine parke, duvarlan kısmen duvar kağıdı, kısmen saten badanalıdır. Salonda şömine vardır. Koridor, antre, mutfak ve ıslak hacimlerin zemini seramiktir. Mutfak dolapları memran, tezgahı mermerdir. Ayrıca ankastre mutfak ürünleri mevcuttur. Banyoların hepsinde tavana kadar fayans, dolaplı lavabo, klozet ve kabinli duş teknesi vardır. Ayrıca büyük banyoda sauna mevcuttur. Pencere doğramaları PVC, iç kapılar mobilya kapı, daire kapısı çeliktir.
Taşınmazın çevresi meskûn olup, civarı yüksek gelir grubuna hitabeden benzer nitelikli apartman tipi konut olarak gelişmiştir. Yakınında Göztepe Parkı, Sahil rekreasyon alanı, Büyük Klüp, Irmak Okulları vardır. Bağdat Caddesine ve sahile yakındır. Dolmuş ve otobüs ana arterlerine yakın, ulaşımı iyi durumda ve tüm Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Satışa konu taşınmazın bulunduğu semt, imar durumundaki yapılanma şartları, üzerindeki binanın inşa tarzı, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, yapının yıpranma payı ve inşaat seviyesi, ulaşım olanakları, Belediye hizmetlerinden yararlanma, çevredeki emlak alım satım bedelleri ile günün iktisadı koşuları göz önünde bulundurularak keşif tarihi itibarıyla, 2015 yılı Bayındırlık Bakanlığı sabit birim fiyatlan ile piyasa rayiçlerine göre mevcut apartman inşaatının birim m2'si 700,00 Tl/m2 ve Arsa rayiç birim m2 değeri de 20.000,00 TL/m2 olarak hesap ve takdir edilmiştir.

Bina değeri : 428,00 m2. x 700,00.-TL. m2. x %70 = 209.720,00.-TL.

Arsa değeri : 28/200 x 1728,00 m2. x 20.000,00.-TL./m2. = 4.838.400,00.-TL.

TOPLAM = 5.048.120,00.-TL. olarak hesap edilmiş olmakla, Çevresinde prestijli bina ve sitelerin olması, konumu, caddeye cepheli parselde, 3. normal katta deniz gören daire olduğu, içinin lüks malzeme ile yenilenmiş olması, açık otoparkı bulunması, satım sürüm ve yıllık kiralama bedelleri ile kira getirisi iyi seviyede olan yerde olması, çevresinde ve civarda benzer niteliklerdeki taşınmazlann alım satım rayiç bedelleri ile günün iktisadi ve ekonomik koşullan da nazara alınarak birlikte değerlendirilerek, 06.11.2015 KEŞİF tarihi itibarıyla Gayrimenkulün tamamının(artırılarak) 5.500.000,00.-TL. değerinde olduğu hesap ve takdir edilmiştir.
Adresi : Caddebostan Mah., Opr. Dr. Cemil Topuzlu Cad., Dr. Haluk Tezonar Sokak, No:7Tan Apartmanı, Kat:3 D:7 Kadıköy/İST.
Yüzölçümü : 1.728,00 m²
Arsa Payı : 28/200
KDV. Oranı : Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden istisnadır.
Kıymeti : 5.500.000,00 TL.
İmar Durumu : Kadıköy ilçesi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 2338665 sayılı imar durumu bilgileri yazısında, "Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, 103 pafta, 2988 ada, 98 parsel sayılı yer 11.05.2006 Tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Tadilatlarına göre maxTAKS.0,25 , Hmax:11.00 m. (3 kat) yapılanma şartlarında Ayrık Nizam " Koruluk Alanı"nda kalmaktadır.Tabanalanları toplamı 250 m² yi geçemez. 2988 ada 98 komşuluğunda 2988 ada 100 parselde tescilli eski eser yapı bulunduğundan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan görüş alınmadan uygulama yapılamaz" bilgisi verilmiştir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 23/12/2016 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. KDV kanununun 17/4 r maddesi uyarınca KDV'den istisnadır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/733 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR