İZMİR KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık Dedebaşı mahallesinde konut

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622675
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/3339 ESAS
Muhammen Bedeli
:
330450 TL
İlk İhale Tarihi
:
31.07.2017 10:35
İkinci İhale Tarihi
:
28.08.2017 10:35

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA
3. İCRA DAİRESİ
2016/3339 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
ADRES : Dedebaşı Mahallesi 6116 Sokak No:32 2 KATLI BİNA Karşıyaka/İZMİR
İzmir ili Karşıyaka İlçesi Dedebaşı Mahallesi, 32519 ada, 7 parsel 125.00m2 yüzölçümlü 1 kat evin 105/125 payı (125m2) .
İmar Durumu :İzmir ili Karşıyaka İlçesi Dedebaşı Mahallesi, 25L2A pafta, 32519 ada, 7 parsel Şemikler revizyon imar planına göre düzenlenmesi yapılacak, bitişik nizam, 5 katlı konut adasına isabet etmekte olup imar kanunun 18. Maddesi hükmüne tabidir.
Hali Hazır Durumu : Yukarıda adresi, tapu kaydı, imar durumu belirtilen ve mahallinde Resmi çekilen fotoğrafı
Sunulan parsel üzerinde tapuda 1 katlı ev denilmesine karşın parsel üzerinde zemin + 1 .kattan oluşan 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Zemin kat mesken kapalıdır. 1. Kat mesken gezilmiştir. 1. Kat meskende borçlu oturmaktadır. 1. Kat mesken 2 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve balkonlardan ibarettir. Tüm yer döşemesi karo plaka, duvarlar plastik badanalı, pencere ve iç kapı doğramaları ahşap, salon ve mutfak balkonlu, mutfak alt ve üst dolaplı mermer bankolu ahşap mutfak, banyoda duş yeri, klozet ve lavabo, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Beyanlara göre zemin kat meskende aynı teknik özelliklere sahip olduğu ifade edilmiştir. Binanın bahçesi mevcuttur. Karşıyaka Belediyesi imar arşivinde dosyasında yapılan incelemede, Parsel üzerindeki bina yasal bir ruhsata ve belediyesinden onaylı projelere dayandırılmaksızın yapıldığı anlaşılmaktadır.Parselin imar durumu ve konumu dikkate alınarak parselin m2 birim değeri ¨2.500.00/m2 olarak belirlenmiştir. Binanın taban alanı 107m2'dir. Yıpranma payı %40 alınmıştır. Parsel, Anadolu Caddesine, Vali Erol Çakır Anadolu Lisesine, ticaret merkezlerine, alışveriş merkezlerine, okullara, sağlık kuruluşlarına, yakındır. Ulaşım Kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 330.450,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/07/2017 günü 10:35 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 28/08/2017 günü 10:35 - 10:45 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Caddesi Vakıf İş Hanı No:82/C Kat:4 Satış Odası Karşıyaka/İZMİR

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsarüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önceibraz etmeleriveya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halindebu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandanalınmasınakarar verilmesi halindearadaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3339 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,
Tebliğ ve ilan olunur. 01/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR