Yazdır

KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daireler (toplu satış)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495264
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 31.01.2017 14:00
İlk İhale Tarihi : 02.01.2017 14:00
Dosya Numarası : 2016/3006 TLMT.
İhale Yeri : Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu(Gültepe mahallesi,Bağlar caddesi no:71-Muhtarlık binasının 1 .katı)İSTANBUL
Muhammen Bedeli : 0 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ
2016/3006 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı mahallesi, Çamlıkaltı
mevkiinde bulunan 69 ada 27 parsel 327,48m2 miktarlı kat irtifaklı arsa vasıflı taşınmaz B blok zemin kat(2) nolu daire tam kayıtldır. Bodrum kat+zemin kat+2normal kat+çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, Elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, A ve B blok olmak üzere iki girişli, A blok normal katlarında ikişer, B blok normal katlarında birer daireli ana binanın, B blok zemin katında yer alan daire, tasdikli projesine göre hol, yatak odası, salon-mutfak, sandık odası, banyo-WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle daire piyesleri; hol:4,20m2 salon-mutfak: 16,30m2 yatak odası: 10m2 sandık odası:6,50m2 banyo-wc : 3,70m2 olmak üzere40,70m2 net alana sahip, binada yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri laminant parke ve seramik, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikma! edilmiş durumda, PVC doğramalı, demir korkuluklu, daire giriş kapısı çelik kapı şeklinde, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar mevcut, doğalgaz tesisatı daire giriş kapısına kadar tamamlanmış durumda, halihazır durumu itibariyle normal soba ısıtmalıdır. Daire bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.
Adresi : İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı merkez mahallesi, Katip sokak, Şahinler apartmanı, B blok 1 dış kapı nomaralı, 2 nolu daire
Arsa Payı : 10/150
İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü durum şefliğinin 19.09.2016 tarih 994492 sayılı imar durumu yazısına göre Küçükçekmece ilçesi, Halkalı merkez mahallesi, 69 ada, 27 parsel sayılı yer: 22.062005-17.01.2014-17.10.2014-18.10.2015 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli sefaköy revizyon uygulama imar planında, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, B-3 konut alanında kalmaktadır. Plan notlarının 2.36 maddesinde;"Plan 3 kat yapılaşma öngörülen 100m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre(lbodrum+zemin+2 normal kat+zeminkat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanını aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile bodrum+zemin+3 normal kat+çap yapılabilir"denilmcktcdir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi emlak ve istimlak müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : "AT 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır"beyam mevcut olduğu ve tapu takyidatının olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 02/01/2017 günü 14:00- 14:05 arası
2. Satış Günü : 31/01/2017 günü 14:00- I4:05arası
Satış Yeri : Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu(Gültepe mahallesi,Bağlar caddesi no:71-Muhtarlık binasının 1 .katı)İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı mahallesi, Çamlıkaltı mevkiinde bulunan 69 ada 27 parsel 327,48m2 miktarlı kat irtifaklı arsa vasıflı taşınmaz, B blok I. Kat(3) nolu daire tam kayıtlıdır. . Bodrum kat+zemin kat+2normal kat+çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, Elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, A ve B blok olmak üzere iki girişli, A blok normal katlarında ikişer, B blok norma! katlarında birer daireli ana binanın,B blok I. Normal katında yer alan daire; hol, salon mutfak, iki yatak odası, banyo, wc mahallerinde ibaret, tasdikli projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle daire piyesleri; hoi:4m2, salon: I8m2, mutfak:7,20m2, yatak odası: 12,60m2 yatak odası: 11.75m2, banyo-wc:3,85m2,wc:l,50m2 olmak üzere 58,90m2 net alana sahip zemin döşemeleri laminant parke ve seramik, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı şeklinde, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, kombi kalorifer ısıtmalıdır. Dairenin bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlarından istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.
Adresi : İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı merkez mahallesi, Katip sokak, Şahinler apartmanı B blok l.kat 3 nolu daire
Arsa Payı : 14/150
İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü durum şefliğinin 19.09.2016 tarih 994492 sayılı imar durumu yazısına göre Küçükçekmece ilçesi, Halkalı merkez mahallesi, 69 ada, 27 parsel sayılı yer: 22.06.2005-17.01.2014-17.10.2014-18.10.2015 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli sefaköy revizyon uygulama imar planında, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, B-3 konut alanında kalmaktadır. Plan notlarının 2.36 maddesinde;" Plan 3 kat yapılaşma öngörülen 100m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre(lbodrum+zemin+2 normal kat+zeminkat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanını aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile bodrum+zemin+3 normal katf-çap yapılabilir"denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi emlak ve istimlak müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : : "AT 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır"beyam mevcut olduğu ve tapu takyidatınm olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 02/01/2017 günü 14:15- 14:20 arası
2.SatışGünü : 31/01/2017 günü 14:15- 14:20arası
Satış Yeri : Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu(Gültepe mahallesi,Bağlar caddesi no:71-Muhtarlıkbinasının l.katı)İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti İle İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3006 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/11/2016

(İİKm.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR