Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daireler (çoklu satış)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00551414
Şehir : İstanbul / Pendik
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 17.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 07.07.2017 15:00
Dosya Numarası : 2010/2708 Talimat
İhale Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBU
Muhammen Bedeli : 0 TL
İkinci İhale Tarihi : 07.08.2017 15:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

11. İCRA DAİRESİ

2010/2708 Talimat

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: (4 PARSEL İÇİN )

Pendik Belediye Başkanlığının Ruhsat ve Denetim Müdürlüğününün 25/01/2016 Tarih 657 sayılı cevabi yazısında Pendik ilçesi Yayalar Mahallesi 9631 ada 3 parsel 9632 ada 6 parsel 9634 ada 7 parsel 9635 ada 1 parsellere ait sayılı taşınmazlar tetkik edilmiş olup 1/1000 ölçekli 05/03/2012 tasdik tarihli Pendik 2 no lu revizyon uygulama imar planı kapsamında K rumuzlu KONUT alanında kalmaktadır.

GAYRİMENKULÜN ULAŞIM ve ÇEVRE BİLGİLERİ :(4 PARSEL İÇİN)

Taşınmazlar İstanbul ili Pendik İlçesi Çamçeşme Mahallesi Meded Sokak Sulh Sokak Tuğcular Sokak Reşat Sokak posta adreslerinde bulunan parsellerdir.Bölgede teknik alt yapılar tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. sosyal açıdan alt - orta gelir grubuna hitap eden bir yerleşim birimidir.Cadde üzerinde yer alan binarın zemin katları ticari normal katları ise mesken yoğunluklu gelişmiştir.Yakın çevresinde Çamçeşme Mahalle Muhtarlığı Çamçeşme İlköğretim Okulu Alpaslan Anadolu Lisesi yer almaktadır.Taşınmaz D-100 Karayoluna yaklaşık 500 metre Pendik merkeze 3 km mesafededir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

GAYRİMENKULUN TAPU SİCİL KAYDI :

İstanbul İli Pendik İlçesi Yayalar Mahalle 9631 ada 3 parselde kayıtlı259,32 m2 Arsanitelikli Taşınmaz 1/12 Hissesi

GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ ve DEĞERİ:

Topografik olarak düz geometrik olarak dikdörtgen formunda olan arsa kuzey güney ve batı yönlerden komşu parsellere doğu yönünden ise meded sokağa cephelidir. Parsel boş vaziyettedir.

TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ŞERHLER

İstanbul Anadolu 12 Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/08/2016 tarih 2016/595 Esas sayılı mahkemesinden ortaklığın giderilmesi davası davalıdır. Muhtelif icra dosyalarından alacak haciz şerhleri mevcuttur.

Yüzölçümü : 259,32 m2 nin borçluya düşen hisse oranı 1/12 hissesi 21,61 m2

Kıymeti : 22.000,00 TL

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü : 07/07/2017 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 07/08/2017 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL -

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

GAYRİMENKULUN TAPU SİCİL KAYDI :

İstanbul İli Pendik İlçesi Yayalar Mahalle 9632 ada 6 parselde kayıtlı363,97 m2 Arsanitelikli Taşınmaz 3191/218382 Hissesi

GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ ve DEĞERİ:

Topografik olarak düz geometrik olarak dikdörtgen formunda olan arsa kuzey güney ve doğuyönlerden komşu parsellere batı yönünden ise sulhsokağa cephelidir. Parsel boş vaziyettedir.

TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ŞERHLER

. Muhtelif icra dosyalarından alacak haciz şerhleri mevcuttur.

Yüzölçümü : 363,97 m2 nin borçluya düşen hisse oranı 3191/218382 hissesi 5,32 m2

Kıymeti : 5.000,00 TL

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü : 07/07/2017 günü 15:10 - 15:15 arası

2. Satış Günü : 07/08/2017 günü 15:10 - 15:15 arası

Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL -

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

GAYRİMENKULUN TAPU SİCİL KAYDI :

İstanbul İli Pendik İlçesi Yayalar Mahalle 9635 ada 1 parselde kayıtlı703,88 m2 Arsanitelikli Taşınmaz 1/12 Hissesi

GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ ve DEĞERİ:

Topografik olarak düz geometrik olarak dikdörtgen formunda olan arsa doğu ve güneyyönlerden komşu parsellere batı ve kuzey yönündenreşat sokağa batı yönden ise tuğcular sokağacephelidir. Parsel boş vaziyettedir.

TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ŞERHLER

. Muhtelif icra dosyalarından alacak haciz şerhleri mevcuttur.

Yüzölçümü : 703,88 m2 nin borçluya düşen hisse oranı 1/12 hissesi 58,66 m2

Kıymeti : 60.000,00 TL

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü : 07/07/2017 günü 15:20 - 15:25 arası

2. Satış Günü : 07/08/2017 günü 15:20 - 15:25 arası

Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL -

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

GAYRİMENKULUN TAPU SİCİL KAYDI :

İstanbul İli Pendik İlçesi Yayalar Mahalle 9634 ada 7 parselde kayıtlı212,28 m2 Arsanitelikli Taşınmaz 1/12 Hissesi

GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ ve DEĞERİ:

Topografik olarak düz geometrik olarak dikdörtgen formunda olan arsa kuzey güney ve batı yönlerden komşu parsellere doğu yönünden ise tuğcular sokağa cephelidir.Parsel üzerinde ekonomik değeri bulunmayan yaklaşık 100 m2 alanlı yapı bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ŞERHLER

İstanbul Anadolu 18 Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/10/2016 tarih 2016/763 Esas sayılı mahkemesinden ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır.. Muhtelif icra dosyalarından alacak haciz şerhleri mevcuttur.

Yüzölçümü : 212,28 m2 nin borçluya düşen hisse oranı 1/12 hissesi 17,69 m2

Kıymeti : 18.000,00 TL

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü : 07/07/2017 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü : 07/08/2017 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL -

İİK.127 md. Göre Satış İlanının Tebliği:

Adresleri sicil kayıtlarında bulunmayan ve mübrez kayıtlarda belirtilen alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkânsızlığı halinde iş bu satış ilanı satış ilanı tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2708 Talimatsayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur 02/02/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR