BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496203
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/780 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
930000 TL
İlk İhale Tarihi
:
31.01.2017 11:50
İkinci İhale Tarihi
:
02.03.2017 11:50
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/780 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah., Köyaltı Mevkii, 1542 Ada, 13 Parselde Kayıtlı 101.006,61 m2 Yüzölçümlü, 93/171479 Arsa Paylı, 2 bodrum, 1 zemin A blok 6 M blok 8 normal katlı 2 bloktan oluşan kargir işyerinde kain A Blok, 5 Kat, 1303 Nolu Bağımsız Bölüm, Atölye Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut29/08/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak, No:4, Kuyumcukent Alışveriş Merkezi dahilinde Atölye Bloğunda, tapunun 1542 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı, 101.006,61 m² miktarlı kat mülkiyetli “2 bodrum,1 zemin A blok 6 M blok 8 normal katlı 2 bloktan oluşan kargir işyeri” vasıflı ana taşınmazda kain, 93/171479 arsa paylı, A blok, 5. kat (1303) nolu atölyenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat + Zemin kat + 6 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 1.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan ticaret binası, bodrum katta 19 adet depo, 33 adet atölye, otopark, ısıtma merkezi, güvenlik odası, jeneratör odası, elektrik teknik servis odası, wc ler, zemin katında 243 dükkan, 2 adet lokanta, 7 adet atölye, 4 adet büfe, 1 adet Kafeterya, 1. normal katında 243 dükkan, 2 adet lokanta, 7 adet atölye, 4 adet büfe, 4 adet kafeterya, 2. normal katında 229 atölye, 2 adet lokanta, 6 adet dükkan, 4 adet büfe, 4 adet kafeterya 3. normal katında 242 atölye, 2 adet lokanta, 4 adet büfe, 4 adet kafeterya 4. normal katında 246 atölye, 2 adet lokanta, 4 adet büfe, 4 adet kafeterya, 5. normal katında 244 atölye, 2 adet lokanta, 4 adet büfe, 4 adet kafeterya, 6. normal katında 1 adet kafeterya olmak üzere toplam 1577 adet bağımsız bölümlü şekilde realize edilmiştir. Bina kat sahanlık ve basamakları mermer kaplama, dış cephesi giydirme cephe kaplamalı, bina dahilinde asansörler, elektrik, sıhhi tesisat, jeneratör tesisatı mevcuttur. Konu taşınmaz Atölye bloğu olarak adlandırılan A bLok, 5. Normal katta yer almaktadır. Atölye girişte antre-hol, iki büro, açık atölye mahalli, depo, wc, ihtiyaca göre bölümlendirilmiş atölye mahallerinden ibaret 120 m² alana sahiptir. Satışa konu taşınmazın iç ölçüleri itibari ile toplam kullanım alanı 110 m² dir. Atölyede yerler seramik kaplı olup,duvarları yarı seramik + plastik boyalıdır. İç bölmeler cam + alüminyum panel, iç kapılar Amerikan panel, dış kapısı çelik kapıdır. Doğramalar Alüminyum doğramalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarı ticarete elverişli ticaret sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Bürosunun03.08.2016 tarih, 15945 sayılı İmar durumu yazısına göre; Bahçelievler İlçesi, Yenibosna 243ds2d pafta, 1542 ada, 13 parsel; 21.06.2009 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında KÜÇÜK SANAYİ alanında kalmaktadır ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca KAKS:3.00 olarak onanan avan projeye göre uygulama yapılacaktır. KAKS hesabı paralel bazında değil Kuyumcukent plan bütünlüğü içinde hesaplanacaktır denilmiştir.

Kıymeti : 930.000,00 TL

KDV Oranı : %18

TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:

1-)İrtifak(AT)H:TEK GN MD LEHİNE 28.26M2 LİK KISIM ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI (Başlama Tarih:25/12/1992 Süre:) 25/12/1992 Tarih ve 806 Yevmiye

2-)İrtifak(AT)H:TEK GENEL MÜD LEHİNE 7774.00M2 LİK KISIM ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI (Başlama Tarih:15/10/1998 Süre:) 15/10/1998 Tarih ve 7480 Yevmiye )

3-)İrtifak(AT)H:4070.76M2 LİK KISIM ÜZERİNDE ENERJİ NAKİL HATTI İÇİN TÜRK ELEKT.İLETİŞİM A.Ş. LEHİNE İRTİFAK HAKKI (Başlama Tarih:30/11/2007 Süre:) 30/11/2007 Tarih ve 15646 Yevmiye

4-)Beyan : Yönetim Planı : 12/06/2008

5-)KİRA ŞERHİ:03/10/2005 YEV:10312 TEDAŞ LEHİNE 31742 NOLU TRAFO MERKEZİ VE GEÇİŞ YERİ İÇİN 99 YILLIĞI 1TLDEN 99 YIL SÜRE İLE

1. Satış Günü : 31/01/2017 günü 11:50 - 12:00 arası

2. Satış Günü : 02/03/2017 günü 11:50 - 12:00 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/780 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR