Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496016
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 700000 TL
Dosya Numarası : 2016/312 TLMT.
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
İlk İhale Tarihi : 30.01.2017 14:20
İkinci İhale Tarihi : 01.03.2017 14:20
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/312 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Köyü, A ve B Bloktan oluşan 2 bodrum + zemin 15 normal katlı betonarme bina ve arsası niteliğindeki ana taşınmazda, 5.287,00 m² Yüzölçümlü, 16000/528700 Arsa paylı, A Blok, 7.Kat, 14 Nolu bağımsız bölüm, Daire nitelikli taşınmaz.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut25/04/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konukat mülkiyetli taşınmaz, Bağcılar İlçesi,Güneşli mahallesi Simge Sokaktan mahallen No:2 kapı numarası adresini alan tapunun Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü,Güneşli Mahallesi F21C22B1D pafta,2595 ada, 25 parsel sayılı 5287,00 m2 arsa üzerine yapılmış olan kat mülkiyetli kagir binanınA-Blok7.normal kat16000/528700(160/5287) arsa paylı(14) nolu bağımsız bölüm meskenin tamamısatışa konudur. Satışa konu parsel üzerinde bodrumlar hariç A ve B Blok olarak iki adet bina yapılmıştır. Satışa konu kat mülkiyetli mesken Simge sokaktan N0: 2 kapı numarası alan 15 katlı binanın 7. Normal katındaki(14) bağımsız bölüm nolu meskenidir. meskende halihazır durumu ile ikamet edilmektedir.Mesken3 oda, bir solan mutfak banyo tuvalet ve ayrıca alaturkataşlı tuvaleti bulunmaktadır. Mutfak balkonu mevcut olan meskenintüm oda zeminleri laminat parkeıslak zeminler ve koridor seramik kaplı yatak odasında ebeveyn banyosu bulunan mesken iç ölçüleri itibarı ile net6,55 x 20,20 = 132,31 m² yüzölçümüne sahiptir. satışa konu meskenin iç kapıları mobilya ahşap kapı daire giriş kapısı çelik kapı, pencereler PVC doğrama ve merkezi sistem doğal gaz ısıtmalı bir meskendir. Parsel ve üzerindeki binanın bulunduğu yerin Ulaşım imkânları kolay ve elverişli düzeydedir. Meskenin bulunduğu yer Güneşli meydanına Evren caddesine ve Koçman caddesine yürüme mesafesi olarak çok yakın mesafede bulunmaktadır."denilmektedir.

İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığının 18/03/2016 tarih ve 944678 sayılı imar durumu yazısına göre: Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü,Güneşli Mahallesi F21C22B1D pafta,2595 ada, 25 parsel sayılı 5287,00 m2yer 1/1000 ölçekli15/09/2008 tasdik tarihliBağcılarGüneşli mahallesi uygulama imar planında TAKS =0,25 KAKS =2,00yapılaşma şartına haiz KONUTalanında kaldığı,Kısmen de Tali İş merkezialanında kalmakta olduğubelirtilmiştir.

Kıymeti : 700.000,00 TL

KDV Oranı : % 1

Kaydındaki Şerhler : Beyan 1 : Yönetim Planı 08/06/2012 Beyan 2 : KM'ne çevrilmiştir.

1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 01/03/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/312 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR