Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495338
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 14.03.2017 13:30
Muhammen Bedeli : 1700000 TL
İkinci İhale Tarihi : 14.04.2017 13:30
Dosya Numarası : 2015/3029 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2015/3029 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRIMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, 148 ada I parsel sayılı 25.288,22 m2
yüzölçümlü "BEŞ KATLI BEŞER BLOKLU YÜZ KIRK DÖRT BAĞİMSİZ BÖLÜMLÜ BETONARME APARTMAN" nitelikli ana gayri menkul de 76/10000 arsa paylı kat mülkiyeti kurulmuş olan yapının A blok, 2 + çatı katında yer alan, 20 bağımsız bölüm numaralı "DUBLEKS MESKEN" in tamamı.
Taşınmazın bulunduğu Ay-Tck Evleri Sitesi A Blok bodrum, zemin, 2 normal ve çekme kattan oluşmaktadır. Bodrum katlarda ortak alanlar, diğer her katta 2'şer daire bulunmaktadır. Site girişinde güvenlik bulunmaktadır. Site içerisinde kapalı otopark ve açık yüzme havuzu, sosyal donatı alanlan bulunmaktadır. A blok girişi site içerisinden zemin kattan yapılmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. A blok site girişinde sağ ön tarafta yer almaktadır. Değerleme konusu 20 no'lu bağımsız bölüm 2-çekme katta girişe göre sağ kısımda kısımda konumludur. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Değerleme konusu dairenin 4 oda 1 salon ve teras hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık bürüt 210 m2 kullanım alanlı olduğu bilgisi alınmıştır. Taşınmaz lüx site içinde yer almakta olup, bölgedeki altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.07.2014 tarih 7581 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 19.06.2003 t.t. 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında Blok Nizam, 3 kat, "KONUT" alanında kısmen de Blok Nizam 4 kat yapılanmalı "KONUT" alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/03/2017 günü 13:30 -13:40 arası
2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatınİması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3029 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2016
(İ İ Km. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR