BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495116
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/597 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1200000 TL
İlk İhale Tarihi
:
13.02.2017 10:30
İkinci İhale Tarihi
:
15.03.2017 10:30
İhale Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/597 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri: 1 NO'LU

TAŞINMAZIN Tapu Kaydı :

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., İncirli Mevkii, 144 Ada, 80 Parsel Sayılı, 1.000,00 nı2 Yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Apartaman Nitelikli Taşınmazın 9/256 Hissesi Satışa Konudur

Özellikleri :

Satışa ilişkin dosyada mevcut 03/10/2016 tarihli mahkeme bilirkişi raporuna göre "Keşif günü mahallinde (Kartaltepe - Zuhuraıbaba Mah. İncirli Cad. No: 25 Bakırköy) yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edildi. Keşif günü daire kapalı olduğundan emsal daire gezildi ve dosyasına ibraz edilen 11.07.2016 tarihli bilirkişi raporu dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina bodrum, zemin, asma ve dört normal kattan ibarettir. Zemin ve asma kat market, diğer katların her biri üç adet daire bulunup, dairelerin büro. muayenehane olarak kullanıldığı, toplam bir adet market ve 12 adet daire mevcuttur. Dava konusu daire. Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanlığının I.Nor. kat I No'lu dairesİdir. Salon, antre, üç oda, banyo-WC, mutfak ve iki balkon piyesinden ibarettir. Salon ve odaların tabanı laminant parke, duvarlar plastik boyalıdır. Islak hacimlerin tabanı seramik döşelidir. Mutfak dolapları MDF kaplamalı, banyo duvarları seramik kaplama, lavabo, klozet, küvet sıhhi tesisat armatörleri tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Pencereler plastik, iç kapılar ahşap doğramadır. Daire doğalgaz kombi ile ısıtılmaktadır. Dairenin net alanı l30-m2' dir. Brüt !43-m2'dir. Söz konu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapım kriterlerine göre 3. sınıf (B) grubu yapılar smıfmdandır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyasına sunulan Bakırköy Belediye Başkanlığının 14.06,2016 tarihli ve 39105 sayılı yazılarına göre ;Söz konusu parsel; 08.03.2004/18.11.2012 T.T. t/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında ayrık nizam TAKS= 0,25, H=l8.50mkal irtifah ticari alanda ve bir kısmı da yol alanında kalmaktadır.

Kıymeti:1.200.000,00 TL
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 13/02/2017 günü 10:30 -10:40 arası
2. Satış Cünü : 15/03/2017 günü 10:30 -10:40 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 İban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmekledir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'niin 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.mın 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) ünc,ü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları lapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 «İİK. 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla İlgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur,
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin İçeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/597 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR