Yazdır

KARAMAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493868
Şehir : Karaman
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 27.01.2017 10:00
Muhammen Bedeli : 120000 TL
İkinci İhale Tarihi : 27.02.2017 10:00
Dosya Numarası : 2016/3903 ESAS
İhale Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN 
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KARAMAN İCRA DAİRESİ

2016/3903 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu taşınmaz tapuda Karaman İli Merkez İlçesi Abbas Mahallesi 3080 ada 20 parsel nolu " Beş kati betonarme apartman ve arsası " vasfıhdakî ana taşınmazda konumlu 119/1379 arsa paylı mesken niteliğinde 3.kat 10 nolu bağımsı; bÖlömdür.Satışa konu taşınmazın adresi Abbas Mahâllesi 3Ş2 sokak no:5 kat:3 daire:4 Merkez/Karaman posta adresindi konumludur.(UAVT Kodu:1681669998)Satışa konu taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul " Beş katlı betonarme apartman ve arsası' vasfında olup '420,21 metrekare alana sahip parsel üzerinde konumludur.Bodrum+zemin+3 normal katlı olarak toplam 5 katlı,bitişil nizamda,betonarme karkas yapıda 3/B yapı sınıfında inşa edilmiştir.Ana taşınmazın.bodrum katında ortak alan sığınak ve bağımsı: bÖlUmiere ait kiler eklentileri ,zemin katta 1,2 ve 3 bağımsız bölüm numaralı meskenler, 1.normal katında 4,5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı meskenler ,2.normal katında 7,8 ve 9 bağımsız bölüm numaralı meskenler ,3.normal katında 10,11 ve 12 bağımsız bölüm numaral meskenler konumlu olup toplamda 12 adet bağımsız bölüm için kat irtifakı kurulmuştur.Ana taşınmazda güney cepheden 5 ve 7 dış kap numaralı iki ayrı bina:girişi" bulunmaktadır.Satışa konu taşınmaza 5 numaralı dış kapıdan ulaşılmaktadır.Dış cephesi yalıtımlt ve dış cepta boyalıdır.Bina giriş ¦ kapısı demir doğramadır.Merdiven/balkon korkulukları alüminyum doğramadır.Merdiven ve sahanlık kaplamala mermerdir,Yapı kalitesi ve işçilik iyi düzeydedir.Ana taşınmaz 5 yaşındadır.08/09/2010 tarih ve 6/19-269 nolu Yeni Yapı Ruhsatı il-inşasına başlanmış , 08/11/2010 tarihinde kat irtifakı kurulmuş , 22/05/2013 tarihinde ve 4/13 belge nolu yapı kullanma izni ile inşı tamamlanmış ve 05/07/2013 tarihinde kat mülkiyetine geçmiştir.Satışa konu 3.normal kat 10 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli oh bina giriş cephesine göre sol tarafta konumludur.Bitişik nizamda inşa edilmiş olup kuzey ve güney yönlerden cephe almaktadır.Bağımsı; bölüm tapu sicil müdürlüğünde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre 3 oda 1 salon 1 mutfak 1 antre 1 hol 1 banyo 1 lavabo-wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Ayrıca bodrum katta bağımsız bölüme ait 9 metrekare alanlı, 10 nolu kiler eklentis bulunmaktadır. 10 nolu meskenin projesine göre mahallinde 119 metrekâre'brüTalana sahiptîr.Ayrîcâ bodrum katta bağımsız bölüme ait * metrekare alanlı 10 nolu kiler eklentisi bulunmaktadır.Taşınmazm iç mekan keşfi yapılamamış olup giriş kapısı çelik pencereler ve balkoı kapıları PVC doğramadır.Isınması doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır.İç mekan inşai özellikleri hakkında bilgi verilememiktedir.Parseliıı imar durumu 13/06/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karaman revizyon ve ilave uygulama imar planına bitişik nizam 4 kat yaptlaşım şartlarında konut alanında kalmaktadır.Ayrıca parselin yola terk alanları bulunmaktadır.Binanın da bir kısmı yolda kalmaktadır ancal mevcut ruhsatlı binaya olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Kıymeti - : 120.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydmdaki Şerhler : Tapu kaydmdaki gibidir.

1. Satış Gönü : 27/01/2017 günü 10:00 -10:10 arası '

2. Satış Günü : 27/02/2017 günü 10:00 -10:10 arası

Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları: :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaı esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklıla varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı.ile ihale olunur! Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamd birinci artırmadan'sonraki beşinci' günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. B artırmada da mahir tahinin edilen değerin %50 sini, ırüçhanlı alacaklılar vârsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla er çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. .> . . / " -,
2- Artırmaya iştirak'edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu'miktâr kadar banka teminat mektubt vermeleri lazımdır/ Satış peşin para iledir; alıcı isteğinde (10) günü geçmemek "üzere süre' verilebilir.-Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu hân ile teslim masrafları alıcıya aittir.'Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinderi ödenir.:
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım'özellikle' faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hari bırakılacaktır. .
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katıhp.daha sonra ihale.bedelirii yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile soı ihale bedeli arasındaki farktan-ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın .dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bede
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup giderigönderilebilir. .
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayıl2016/3903 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak'foakkı sahipleri de dahildir. ,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR