Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493526
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2016/388 TLMT.
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
İkinci İhale Tarihi : 17.02.2017 09:20
İlk İhale Tarihi : 19.01.2017 09:20
Muhammen Bedeli : 285000 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/388 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı :

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Man., Kuleli Mevkii, 822 Ada, 3 Parsel Sayılı 176,80 m2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 85/1000 Arsa Paylı 2. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 09/05/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi , Yenibosna, Hürriyet Mahallesi, 822 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz, Hürriyet Mahallesi, Gülnihal Sokak No:38 adresinde bulunmakta olup. Ulaşım Ahmet Yasevi caddesi üzerinden yapılmaktadır.Altyapı tamamlanmış olup Kamu hizmetlerinden istifade tamdır.İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Hürriyet Mahallesi, No:38 , tapuda kayıtlarında 822 ada 3 parsel sayılı yerde bulunan Ana gayrimenkul I Bodrum, zemin, 5 normal kattan ibaret İkiz Nizamda B.A.K.. Binadır. Taşınmaza giriş Granit basamaklarla sağlanmakta olup, yola göre hafif eğimlidir.Her katta 2 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Cephesi kısmen ahşap görünümlü kaplama, giriş kapısı yanları granit, ferforje demir doğrama , kat merdivenleri granit, yerler seramiktir. Taşınmaz asansörlü ve Kat irtifaklıdır. Değerleme konusu bağımsız bölüm taşınmazın 2 .katında 5 Numaralı bağımsız bölüm olup, 2+1 odalı, Mutfak, Banyolu, Balkonlu Yaklaşık süpürülebilir alam 70 m2 dir. Dış kapısı, Mobilyalı Çelik kapı, İç kapılar ahşap mobilya, ıslak hacimler seramik , Odalar laminant parke, banyo duvarları boydan boya seramik kaplı, köşe duşa kabini i, klozet, dolaplı lavoba, mutfak dolapları laminant kaplama, tezgah granit olup ısınma doğalgaz kombilidir, "denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.04.2016 tarihli yazısında ;söz konusu parselin 21.06.2009 tarihli ve 1/1000 ölçekli, Bahçelievler Revizyon İmar Planında; H:6(ALTI) kat, İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartında konut alanında kaldığı,01.07.2011 tarih ve 10556 sayılı yapı ruhsatlı olduğu ve 5 nolu bağımsız bölümün 68 m2 olduğu bilgisi verilmiştir.

Kıymeti :285.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim Planı 04/10/2011
Beyan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Müdürlüğünün Yazısı ile 21.690,00 TL Bedelle Otopark Şerhi
1. Satış Günü : 19/01/2017 günü 09:20 -09:30 arası
2. Satış Günü : 17/02/2017 günü 09:20 - 09:30 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artirmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 i ban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaralan yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ite teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan yergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan"sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134)
üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile beIgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,-varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/388 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilanolunur.24/10/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullamJan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR