Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453494
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 21.11.2016 11:40
Muhammen Bedeli : 260000 TL
Dosya Numarası : 2016/640 TLMT.
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - KARTAL / İSTANBUL
İkinci İhale Tarihi : 21.12.2016 11:40
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ
2016/640 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

İstanbul İli Pendik İlçesi Yayalar Mahallesi Değirmen Sırtı Mevkii 8250
Ada 20 Parselde 380,00 M2 Yüzölçümlü 6 katlı betonarme apartman ve arsası ana taşınmaz niteliğindeki 14/100 arsa paylı 4.kat 9 numaralı bağımsız bölüm borçlu adına tam hisseli olup söz konusu taşınmaz mahallen Kavakpınar Mahallesi İzci Sokak ( 20-22 ) deki Burak Apartmanı olarak isimlendirilen binadır.Parsel üzerinde yaklaşık iki yıl önce inşa edilen ,Mimarlık hizmetlerine esas
II I.sınıf B grubu yapılardan olan bodrum kat,zemin kat,dört normal katlı betonarma karkas bina vardır.Binanın normal kat alanlarında birer adet bağımsız bölüm bulunmakta olup ,mesken olarak kullanılmaktadır.Mimari projesinde ve yerinde yapılan incelemede zemin ve 3 normal kat alanında ikişer adet mesken ,4.normal kat alanında ise bir adet mesken olmak üzere toplam dokuz adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bahse konu 4.kat (9) nolu mesken mimari projesinde,hol,salon,ınutfak,sandık odası,kat bahçesi ve iki adet balkon mahalleri bulunmakta ve net yaklaşık 78 m2 alanlı ,brüt ise 118 m2 inşaat alanlıdır.Bağımsız bölüm yerinde yapılan incelemede hol,salon,mutfak,üç oda ,iki adet balkon ve teras mahalleri bulunmaktadır.MahaHinde proje harici imalatlar yapıldığı tespit edilmiş olup ,söz konusu değişiklikler tadilatla projesine uygun hale getirilebilir niteliktedir.Binanın inşasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kuHanılmıştır.Bağımsız bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik malzemeyle ,oda zemin döşemeleri ise laminat malzemeyle kaplanmıştır.Müstakil kombili kaloriferli ısınma türündendir.Binanın asansör tesisi vardır.Bina alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgedeki parseldir. İmar Durumu : Pendik Belediye Başkanlığı'nın Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 02.08.2016 tarih ve 6062 sayılı Yayalar Mahallesi ,Ada ( 8250) Parsel ( 20) numaralı taşınmaz ile alakalı ,İmar Durum bilgilerine göre; 19.05.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli,Kavakpınar Mahallesinin bir kısmına ait uygulama imar planında ;K rumuzlu " Konut Alanında " kalmaktadır.

Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı :%1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2016 günü 11:40- 11:50 arası
2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 11:40- 11:50 arası
Satış Yeri: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, K.DV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/640 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2016
(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'c karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR