Yazdır

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453378
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 380000 TL
İlk İhale Tarihi : 07.12.2016 11:00
Dosya Numarası : 2015/94 SATIŞ
İhale Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
İkinci İhale Tarihi : 02.01.2017 11:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/94 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

İstanbul İl,Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Dere mevki, 646 ada, 152
parsel, 634,00m2 arsa miktarlı bahçeli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, 14/214 arsa paylı, 1. Normal kat, 4 no'lu daire nitelikli bağımsız bölümün tamamı. Zemin kat, 4 no'lu daire nitelikli bağımsız bölüm, evde kimse olmadığı ve boş olduğu için gezi içmemiştir. Onaylı mimari projesine göre 4 no'lu dairenin net alanı 87.l2m2 ve yaklaşık brüt alanı 102m2 olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu daire, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 1 adet balkon mekanlarından oluşmaktadır. Balkon mekanı salondadır. Daire giriş kapısı eski tip ahşap kapıdır. Söz konusu daire binanın zemin katında ön cephesine göre arka sağdaki dairedir. Doğalgaz bağlantısı daire kapısına kadar gelmiştir. Söz konusu; 14/214 arsa paylı, zemin kat, 4 no'lu daire nitelikli bağımsız bölümlerin hissesi düşen arsa miktarı 41,48 m2'dir.
Adresi : İstanbul İl,Kadıköy İlçesi, Suadiyc (Bostancı) Mahallesi, Emin Ali Paşa
Cad., Turşucu Dere sok., Mermeriş Apt., No:34, 1. Kat, D:4 Yüzölçümü : 87.12m2
Arsa Payı : 14/214
İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümün
17.06.2015 tarih ve 85812958-310.05-6584/2309940 sayılı imar durumu yazısından; Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 164 pafta, 646 ada, 152 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 11.05.2006 T.T.'li Kadıköy Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Tadilatlarına göre, AYRIK nizam, H:Serbest, TAKSmax:0.35, KAKSmax:2.07 yapılanma şartlarında KONUT ALANlnda, kısmen de YOLda kaldığı" anlaşılmıştır.

Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı :%1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/12/2016 günü 11:00- 11:10arası
2.SatışGünü : 02/01/2017 günü 11:00- 11:10 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/94 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/09/2016
(HK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu Örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR