BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453295
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/313 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
450000 TL
İlk İhale Tarihi
:
26.12.2016 10:30
İkinci İhale Tarihi
:
27.01.2017 10:30
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/313 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2211 Ada, 13 Parsel, 9.042,83m² Yüzölçümlü, 4300/904283 Arsa Paylı, A Blok, 5.Kat, 18 Nolu Bağımsız Bölüm KONUT Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut03/06/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2211 ada, 13 parselde kayıtlı, taşınmazı olup, adres olarak Bağcılar ilçesi, Demirkapı Mahallesi, Maslak Caddesi, Önder Sokak, Metro Konutları Sitesi, A Blok, 13 dış kapı no.lu, 18 iç kapı no.lu adreste yer almaktadır.Yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz üzerinde 4 adet blok bulunmakta, bu bloklara Metro Konutları Sitesi olarak ad verilmiştir. Söz konusu sitenin etrafı duvar ve demir doğrama parmaklıkla çevrilidir. Sitede peyzaj düzenlemesi yapılmış olup spor alanları ile çocuk oyun alanı bulunmaktadır. A Blok binanın, yapı tarzı betonarme karkas olup, yapı nizamı ayrık nizam ve 2 bodrum kat+ zemin kat+ 8 normal kattan oluşmaktadır. Bina toplam 11 kattan ibarettir. A Blok binanın zemin katında işyerleri, normal katların her birinde 4’er adet daireden toplam 32 adet daire mevcuttur. Metro Konutları Sitesinde toplam olarak 128 adet daire vardır. A Blok binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın giriş kapısı 1. bodrum kat seviyesinde olup giriş kapısı camlı ahşap görünümlü çelik kapı olup bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları mermer kaplamalı, merdiven basamakları ise mermer kaplamalıdır. Binada 2 adet asansör mevcuttur.Satışa konuA blok, 5. kat, 18 no.lu bağımsız bölüm konut; antre, salon, 2 oda, hol, mutfak, banyo-wc, ebevyn banyo-wc ve balkon hacimlerinden ibaret olup dairenin brüt alanı takriben 98 m2 civarındadır. Antre ve holün yer döşemesi 1. sınıf seramik kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salonun zemin döşemesi laminant parke kaplamalı, duvarları kısmen kağıt kaplamalı kısmen de sıvalı ve boyalıdır. Odaların zemin döşemesi laminant parke kaplamalı olup duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın yer döşemesi 1. sınıf seramik kaplamalı ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sabit tezgah ve eviye mevcut olup tezgah altı ve üstü mutfak dolapları mevcuttur. Salon ve odaların duvar köşelerinde kartonpiyer uygulaması mevcuttur. Banyo-wc ve ebevyen banyo-wc’nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplıdır. Banyo-wc’de klozet, duşakabin tekne ve lavabo-banyo dolabı mevcuttur. Balkonun yer döşemesi 1. sınıf seramik kaplamalıdır.Pencereler pvc doğrama, iç kapılar panel kapı ve dış kapı çeliktir. Dairenin ısıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Daire konut amaçlı kullanılmakta ve kiracının ikamet ettiği beyanı alınmıştır.Binanın yaşı 2-3 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 1. sınıf inşattır. Taşınmazın çevresinde Bosna Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın yakınında Özel Batışehir Doğa Anadolu İlkokulu- Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu yer almaktadır. Taşınmazın çevresi konut ağırlıklı bir bölge konumundadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır."denilmektedir.

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün08.03.2016 tarih ve 99368494-310.05-E.934320 sayılı yazısına göre; Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, F21c17c4c pafta, 2211 ada 13 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında Ticaret+Konut yapılması durumunda zemin katta maks TAKS:0.50, zemin kattan sonra maks TAKS:0.25 olmak üzere maks KAKS:2.00, parselin tamamında ticaret alanı yapılması durumunda normal katlarda maks TAKS:0,40, maks KAKS: 2.00 yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi alanında kalmakta olduğu, bildirilmiştir.

Kıymeti : 450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim Planı:26/09/2012

Beyan: ...KM'ne çevrilmiştir.

1. Satış Günü : 26/12/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 27/01/2017 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/313 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR