Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452175
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 22.12.2016 14:00
Muhammen Bedeli : 195000 TL
Dosya Numarası : 2016/3372 ESAS
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi / İSTANBUL
İkinci İhale Tarihi : 23.01.2017 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 22. İCRA DAİRESİ
2016/3372 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kartal ilçesi, Yunus(Eski: Yakacık) Mahallesi 12155 ada, 5 parsel sayılı 976,00 metrekare miktarlı ana taşınmazda 3/100 hissesi
Adresi : İstanbul ili, Kartal ilçesi
Yüzölçümü : 976,00 m2
Arsa Payı : 3/100 hissesi
İmar Durumu : Kartal ilçesi , Yunus(Eski: Yakacık) Mahallesi 12155 (Eski:3768) ada, 5 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 19.04.2013 T.T'Ii Kartal Güney Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında ; Ön bahçe mesafesi 5,00 m, yan bahçe mesafesi 3,00 m, TAKS:0,20-0,40, KAKS:1,50 yapılanma şartlarında Ayrık Nizam "Konut Aîanı"nda ,kısmen de Yol'da kalmakta olduğu anlaşılmıştır.
HALİ HAZIR DURUMU rKıymet takdiri istenilen gayrimenkul Kartal İlçesi, Yunus Mahallesi, Kubilay Caddesi, Bostan Caddesi ile Subay Sokağı üzerinde köşe başında kain, 12155 ada, 5 parsel sayılı 976,00 metrekare miktarlı arsa ve üzerinde kurulmuş olan Subay Sokağı cephesinden girişli 2 sokak kapı no'lu Mümnin ŞAHİN apartmanı isimli ana taşınmazın 3/100 hissesidir.

Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı ;%18 Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 22/12/2016 günü 14:00- 14:10 arası
2. Satış Günü : 23/01/2017 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3372 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2016
(IİKm.126)__
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR