Yazdır

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452032
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 16.12.2016 10:00
İlk İhale Tarihi : 21.11.2016 10:00
Dosya Numarası : 2015/352
İhale Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU
Muhammen Bedeli : 210000 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

10. İCRA DAİRESİ

2015/352 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, Aşçıbaşı Mektebi Sokağı üzerinde kain 34 pafta, 280 ada, 32 parsel sayılı 731,90 m2 miktarlı arsada kurulmuş olan 15 sokak kapı no’lu MENEKŞE Apartmanı isimli kat irtifaklı betonarme karkas apartmanda 1. bodrum katta 120/2500 arsa paylı (1) no’lu dairenin tamamıdır.Ana bina 2 Bodrum + Zemin + 3 Normal kattan ibaret 6 katlı, bitişik nizamda betonarme karkas apartman olup bodrum ve zemin kat dış cephesi mermer, normal katları kaleterasit cinsi sıvalı, üzeri ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplıdır. Binaya yoldan 7 basamak çıkılarak zemin kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve demir korkuluklu merdivenleri vardır. Binanın 2. bodrum katında kömürlük, diğer katlarında mesken olarak kullanılan üçer daire olup elektrik, su ve doğalgaz girişi tesisatı mevcuttur. MENEKŞE Apartmanı 1. bodrum katta 120/2500 arsa paylı (1) no’lu daire; Mezkur gayrimenkul kapalı olduğundan daireyi bilen apartman sakinlerinden ve mahallinde yapılan tetkik, araştırma ve incelemelerden; Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, salon ve iki oda olup 85 m2 miktarlıdır. Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları boyalı olup üzeri laminant kaplı mutfak tezgahı ve dolapları vardır. Banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplı olup duşa kabin, klozet ve lavabo vardır. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı olup duvarları boyalıdır. Dairenin kapıları üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı ve üzeri alüminyum doğramalı parmaklık ile muhafazalı olup cümle giriş kapısı çelik kapıdır. Daire yol cephesinde olup elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcuttur.

Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, Aşçıbaşı Mektebi Sokağı

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 120/2500

İmar Durumu : Üsküdar İlçesi, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil (Eski:Aşçıbaşı) Mahallesi, 34 pafta, 280 ada, 32 parsel sayılı yer 09.06.2006 T.T.’live 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında; H:12.50 m. (4 kat) irtifada Blok Nizam Konut alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 210.000,00 TL

KDV Oranı : KDV'den muaftır.

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/11/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 16/12/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/352 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR