Yazdır

SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451712
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 23.11.2016 10:00
Muhammen Bedeli : 200000 TL
Dosya Numarası : 2016/3505 TLMT.
İhale Yeri : SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ İSTANBUL
İkinci İhale Tarihi : 21.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni


T.C.

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2016/3505 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan
01.02.2016 tarih, 243348 sayılı tapu kayıt örneğine göre, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Haraççı Yolu Mevkiinde kain 1109 ada, 3 parsel sayılı 1.01I,79m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli yedi katlı betonarme apartman ve arsası vasıflı taşınmazda 1/28 arsa paylı B Blok l.kat (7) nolu mesken Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Yenimahalle, Sait Bilgin Caddesi, tapunun Alibey Mahallesi, Haraççı Yolu Mevkiinde kain 1109 ada, 3 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Sait Bilgin Caddesinden l dış kapı numarası alan I.0ll,79m2 miktarlı kal mülkiyeti tesisli yedi katlı betonarme apartman ve arsası vasıflı taşınmazda 1/28 arsa paylı (Nokta Apartmanı) B Blok l.kat (7) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ Zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, her katında dörder daireli, asansörü, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut ana binanın I. Normal katında yer alan iç ölçüleri itibari ile 90m2 alana sahip daire hol, antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, VVC ve balkondan ibarettir. Mahallinde yapılan tespitte dairede ıslak hacimler seramik, salon ve oda zeminleri parke, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, oda iç kapıları mobilya, daire dış kapısı çeliktir. Banyo-WC duvarları seramik kaplı, banyosunda sıhhi tesisat* armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, doğalgazlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih, 302658 sayılı imar durum belgesine göre; Silivri İlçesi, Yeni Mahallesi (Eski Alibey), 1109 ada, 3 nolu parsel için 03.10.2003 tarih, 2003/72 sayılı Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu parsel ve çevresine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.07.2012 tasdik tarihli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı hazırlanmış olup, bu planda parsel kısmen yol kısmen de AJE ve Taşkın Alanında kalmaktadır Plan notu gereği; Taşkın Alanları DSİ-İSKİ Kurum görüşü çerçevesinde Dere Taşkın Alanı olarak ayrılan alanlar olup, yapı yasaklı alanlardır. Taşkın Alanı şematik olarak gösterilmiş olup, l/l000 ölçekli plan aşamasında ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde kesinlik kazanacaktır denilmektedir. Yukarıda bahsedilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 14.06.2013 tasdik tarihli Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında parsel, kısmen yol ve Yapı Yasaklı Alan içerisinde, Taşkına Maruz Alanda kalmaktadır. Belediyemiz tarafından İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında taşkın alanı ile ilgili yazışma ve görüşme yapılmaktadır. İSKİ görüşü doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında tadilat yapılması hususunun İ.B.B Şehir Planlama Müdürlüğü incelenmekledir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatından sonra 1/1000 Ölçekli planda taşkın-yapı yasaklı alan konusu netlik kazanacaktır denilmiştir.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : % 1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ve dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü : 23/11 /2016 günü 10:00 -10:10 arası

2.SatışGünü : 21/12/2016 günü 10:00- 10:10 arası

Satış Yeri: SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ İSTANBUL

----------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müleselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3505 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/09/2016

(IIK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR