Yazdır

SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451108
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 500000 TL
İlk İhale Tarihi : 24.11.2016 10:00
Dosya Numarası : 2016/3434 TLMT.
İhale Yeri : SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ/İSTANBUL 
İkinci İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2016/3434 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Yalıyolu Mevkiinde kain 587 ada, 1 parsel
sayılı 4.500,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 21 adet B.A.K. çatı piyesli dubleks ev ve arsası vasıflı taşınmazda 10/210 arsa paylı G Blok (2) bağımsız bölüm nolu Bodrumlu çatı piyesli dubleks meskenin tamamının Servet Arslan adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile beyanlar hanesinde "3.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." beyanının bulunduğu bildirilmiştir.
TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Falez Sokakta ve Falez Sokaktan 6 kapı numarası alan Falez Konaklarında, tapunun 587 ada, l parsel numarasında kayıtlı 4.500,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 21 adet B.A.K. çatı piyesli dubleks ev ve arsası vasıflı taşınmazda 10/210 arsa paylı G Blok (2) bağımsız bölüm nolu Bodrumlu çatı piyesli dubleks meskenin tamamının niteliğindedir.
Satışa konu taşınmaz bodrum kat + zemin kat+l normal kat+çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre bodrum kapalı alanları itibari ile katta 70m2 alana sahip depo, daire giriş kapısının da bulunduğu zemin katta 47,2m2 alana sahip hol, salon, teras, mutfak, banyo-WC dahili merdiven ile çıkılan 1.katında 57,44m2 alana sahip dört oda, banyo-VVC- hol, teras ve 16.40m2 alana sahip çatı piyesinde ise bir adet çatı arası oda bulunmaktadır. Taşınmazın mimari projesine göre kapalı alanları toplamı I9l.04m2 olup toplam 24l,4m2 inşaat alanına sahiptir. Emsal taşınmazlarda zemin kaplamları seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı mevcuttur.
Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, site giriş ve çıkışında güvenlik ile site dahilinde yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Yüzölçümü : 4.500,00 m2
Arsa Payı : 10/210
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 20.10.2015 tarih,
257751 sayılı imar durum yazısına göre; Silivri, Alibey Mahallesi, 587 ada, I parsel sayılı taşınmaz 03.12.1986 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Taks:0.25, Kaks:0.50 Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanında kalmakta iken bu plana göre parsele 08.10.2002 tarih ve 2002/66 sayılı inşaat ruhsatı ile 22.12.2010 tarih ve 2010/189 sayı ile Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlenmiştir. Ancak söz konusu parsel ve yakın çevresinin Antik Selymbria Kenti nekropol alanının tescili, II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 18.09.1997 tarih ve 4593 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiş olup, kurul kararı sonrası her ölçekteki imar planları yasa gereği iptal olmuştur. Silivri Merkez Kentsel ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları, I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.10.2011 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunarak 16.04.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanmıştır.
Alibey Mahallesi 587 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarında kısmen yeşil alan kısmen de Günübirlik tesis alanında kalmaktadır. Yeni 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Belediyemiz Planlama Birimi tarafından hazırlanan Silivri Merkez Kentsel ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 11.09.2015 tarih ve 82 sayılı Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında plan onay süreci devam etmektedir. Adı geçen parsele İmar durumu verilmemekte olup, l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planının onayından sonra parselin imar durumu netliğini kazanacaktır denilmiştir. Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %8 Taşınmaz 235,00 m2 olup herne kadar %18 KDV'ye tabi ise de
Bakanlar Kurunlunun 07/09/2016 Tarih ve 2016/9153 Kararı uyarınca KDV Kanunun i. Maddesinin A fıkrasındaki %I8 olan KDV oranının 1. Maddesinin C fıkrasındaki %8 uygulanır hükmü gereğince (31/03/2017 tarihine kadar yapılacak satışlar için) KDV'nin %8 olarak belirlenmesine karar verildi. Kaydındaki Şerhler :

1) 3. Derece arkeolojik sit.alanıdır. 21.10.1997 Yev:4509
2) Yönetim planı değişikliği 20.04.2011
3) Tapu kaydında ve dosyasından mevcuttur.
1.Satış Günü : 24/11/2016 günü 10:00- 10:10arası
2. Satış Günü : 20/12/2016 günü 10:00- 10:10 arası
Satış Yeri : SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve miînderecaUnı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3434 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/09/2016
(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR