Yazdır

BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450941
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 13.12.2016 15:00
İkinci İhale Tarihi : 17.01.2017 15:00
Dosya Numarası : 2015/3212 TLMT.
Muhammen Bedeli : 80000 TL
İhale Yeri : Londra asfaltı yanyol no: 107 çanakkale sok. ay merkez karşısı belediye mezai salonu büyükçekmece/isianbul
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BÜYÜKÇEKMIlCE 1. İCRA DAİRESİ

2015/3212 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAPU KAYDI:

Dosyada mevcut tapu kaydına göre; Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, Kapadık Yolu Mevkii, 189 ada, 13 parsel numaralı, 200,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazda, bodrum kat, 12/200 arsa paylı, 2 bağımsız bölüm numaralı, mesken nitelikli taşınmazın tam hisse ile ve kat i rt i faklı olarak kayıtlı olduğu, kaydı üzerinde Türkiye Vakıflar Bankası TA.O. lehine ipotek, İstanbul 22. ve Bakırköy 17. İcra Müdürlüklerinin icra i haciz şerhleri ile İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2014/1423 Esas sayılı yazısı ile ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiğine dair şerhin bulunduğu anlaşılmakladır.
İMAR DURUMU:
Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.12.2015 tarihli yazısında; Esenyurt İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 189 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın onaylı uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kaldığı belirtilmekledir. HUDUDU VE SAHASI:
Ana taşınmazın pafta ve röperli krokisinin zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Kıymet takdirine konu mesken nitelikli taşınmaz tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, Kapadık Yolu Mevkii, 189 ada, 13 parsel numaralı, 200,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerindeki 12 dış kapı numaralı binada, bodrum katta yer almakta olup taşınmaz 12/200 arsa paylı ve 2 bağımsız bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı bina adres olarak Esenyurt İlçesi, Battal Gazi Mahallesinde, Kasını Sokak üzerinde yer almaktadır.
Taşınmazın yer aldığı bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Yer aldığı bölgede leknik alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olan binanın yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konul nitelikli yapılar, TOKİ Kırımlı İlköğretim Okulu, Elmas Camii, Kadir Topbaş Parkı bulunmakladır.
Yerinde yapılan incelemede, binanın bodrum, zemin, 3 adet normal katlan oluştuğu, son katın çatı piyesi i olduğu belirlenmiştir. Bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Binada bodrum kat dahil her katla ikişer mesken nitelikli olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Merdiven mahallinde merdivenler ile sahanlık zeminleri mermer kaplıdır. Merdiven korkulukları demir malzemeden imal edilmiştir. Binanın bodrum ve zemin katında bulunan taşınmazların pencerelerinde korkuluk bulunmaktadır. Bina asansörsüzdür.
İnceleme günü taşınmazın içerisine girilmek suretiyle iç mekan özellikleri belirlenmiştir. Taşınmaz plan itibariyle; antre, 2 adet oda, I adet salon, mutfak, banyo - wc bölümlerinden oluşmaktadır. Dış kapısı çelik olan taşınmazın iç kapıları ahşap pres kapıdır. Pencereleri pvc den mamul olup çift camlıdır. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise parke kaplıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan iaşınmazın tavan yüzeylerinde kartonpiyer bulunmaktadır. İlgili Tapu Müdürlüğünde incelenen projesine göre taşınmaz net 57,49 m2 dir.

TAŞINMAZIN DEĞERİ:

Kıymet takdirine konu olan tam hisse ile ve kal irtifaklı olarak Abdurrahman Oğlu Seçkin Yazıcı adına kayıtlı, tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 189 ada, 13 parsel numaralı, 200,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerindeki, 12 dış kapı numaralı binada, bodrum katta yer alan, 12/200 arşa paylı, 2 bağımsız bölüm numaralı, mesken nitelikli taşınmazın yer aldığı binanın bulunduğu mevki, konumu ,binaya ulaşım durumu, binanın leknik alt yapı imalatlarının büyük oranda tamamlandığı , belediye ve kamu
hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer alışı, çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okullara, sağlık tesislerine olan mesafesi, çevre komşuları, taşınmazın büyüklüğü, mimari şekli, cephesi, yer aldığı kat, yapımında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, ekonomik durum, paranın salın alma gücü, taşınmaz alım satımına olan talep, çevrede oluşan alım satım rayiç değerleri dikkate alınmak suretiyle değerinin 80.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kıymeti 80.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydında ki Şerhler TAPU KAYDIN DA Kİ GİBİDİR
1. Satış Günü 13/12/2016 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü 17/01/2017 günü 15:00- 15:10 arası
Satış Yeri Londra asfaltı yanyol no: 107 çanakkale sok. ay merkez karşısı belediye mezai
salonu büyükçekmece/isianbul

Satış şartlan:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma inak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki Iarktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3212 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvffimaüjrı ilan olunur.26/09/2016 X

(İİK m.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR