Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450940
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 600000 TL
Dosya Numarası : 2015/5916 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
İlk İhale Tarihi : 24.01.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi : 24.02.2017 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2015/5916 ESAS

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli,Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi, 3 pafta, 134 ada, 1 parsel 1811,72 m2
arsada 380/21080 arsa paylı A blok 2. Kat 29 No' lu bağımsız meskenin tamamı.
Satışa yapılacak bağımsız bölümün bulunduğu parsel üzerinde; yapım yılının yaklaşık 5 yıl ve civarı olduğu düşünülen 2 bloktan oluşan bir site bulunmaktadır. Sitede toplam 63 adet mesken bulunmakta olup, her bir blok 9 katlı ve asansörlüdür. Site güvenlik girişli olup, site içerisinde kapalı ve açık otopark, bloklarda yangın merdivenleri bulunmaktadır. Sitenin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtmasının sağlandığı tespit edilmiş olup; binaların yapımında kullanılan malzeme ve işçilik iyi kalitede olduğu , sitenin elektrik- su ve doğalgaz tesisatlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Satışa konu bağımsız bölümün site yönetiminden alınan projesine göre 1 Salon, 3 oda, mutfak, banyo-wc, koridor ve balkondan ibaret olduğu, yaklaşık kullanım alanının 120 m2 olduğu ve de bulunduğu kat ve aldığı dış kapı numarası Tapu kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Adresi : İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, Tomurcuk Sokak, No: 10, Doğa
Teras Evleri, A Blok Kat:2 Daire:29
İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dosyada mübrez
olan 22/12/2015 tarihli imar durum belgesine göre; söz konusu parsel "'19.06.2003 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Plam'nda Ayrık İkiz Nizam 4 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı :%1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/01/2017 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü : 24/02/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul lO.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5916 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2016
(İİKm.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR