Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450359
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 110000 TL
İlk İhale Tarihi : 28.11.2016 15:50
İkinci İhale Tarihi : 28.12.2016 15:50
Dosya Numarası : 2016/1465 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2016/1465 ESAS

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 203 ada 6 parsel sayılı 230,13 m2
yüzölçümlü "ARSA" nitelikli ana gayrimenkulde 10/321 arsa paylı borçlu adına kayıtlı kat irtifakı kurulmuş olan yapının 2. bodrum katında yer alan, 1 bağımsız bölüm numaralı "DAİRE"dir.
Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 2 bodrum, zemin, 3 normal ve l çekme kattan oluşmaktadır. 2. Bodrum katta l daire ve ortak alanlar, zemin ve diğer katlarda ikişer daire bulunmaktadır. Bina girişi Çiçek Suyu Caddesi tarafından zemin kattan yapılmaktadır. Binanın dış cephesi dekoratif betopan kaplamadır. Bina girişi camlı çelik kapı ve giriş hol zeminleri mermerdir. Merdiven ve sahanlıkların mermer olduğu görülmüştür. Binada asansör bulunmaktadır. Binanın yeni inşaa edilmiş ve bakımlı halde olduğu görülmüştür. I b.b. nolu dairenin 2. bodrum katta girişe göre arka kısımda olduğu görülmüştür. Daire giriş kapısı çeliktir. Dairenin I oda I salon, l mutfak ve 1 banyodan oluşmakta olup yaklaşık bürüt 40 m2 kullanım alanlı olduğu görülmüştür. Oda ve salon zemini laminant parkedir. Islak zeminler seramiktir. Pencereler PVC'dir. İsıtma kombi sistem doğalgazlıdır. Binada Elektrik, su ve doğalgaz bulunmaktadır. Taşınmaz bölgedeki altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır Adresi : Yeşilpmar Mah. Çiçek Suyu Cad. N: 114 D: 1 Eyüp-İstanbul
İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih 30804787
sayılı yazısına göre söz konusu taşınmazın; 19.03.2005 l.t. 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında bir kısmı Taks:0,39 Blok Nizam, H= 12,50 "KONUT" alanında, bir kısmı da yolda kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : 5582 sayılı Kanunun 35.maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasına eklenen ş bendi uyarınca KDV istisnası bulunmakladır. Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul lO.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre
"döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrcz tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1465 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.31/08/2016
(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri elc dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR